Προχωρά η πώληση του ΙΑΣΩ General

Mε χθεσινή του ανακοίνωση προς το Χ.Α., ο όμιλος ΙΑΣΩ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία due diligence από  την εταιρεία Hellenic Healthcares A.R.L.  με έδρα το Λουξεμβούργο για την αγορά του ΙΑΣΩ General.

H εταιρεία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» ανακοίνωσε ότι έχει λάβει προσφορά από την εταιρεία «HELLENIC  HEALTHCARE S.À R.L.», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο (o Πιθανός Αγοραστής), για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της «ΙΑΣΩ General – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (το ΙΑΣΩ General).

Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον πιθανό αγοραστή επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου του ΙΑΣΩ General από τον πιθανό αγοραστή, της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πιθανού αγοραστή στο κείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και άλλες συνήθεις αιρέσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*