Α.Κοκκίου, Underwriter προσωπικών ατυχημάτων:Ταξιδιωτική ασφάλιση με τη σφραγίδα της AIG

Παρέχεται είτε για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους, τονίζει σε συνέντευξή της στο περιοδικό iw η κυρία Ανδριάνα Κοκκίου, Underwriter του κλάδου προσωπικών ατυχημάτων της AIG  Ελλάς  ΑΕ,  και  καλύπτει,  μεταξύ άλλων, δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης ή καθυστέρησης άφιξης αποσκευών, ολική απώλεια   των αποσκευών, ακόμα και δαπάνες που θα προκύψουν αν το ταξίδι διακοπεί λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, όπως και τα σχετικά ιατροφαρμακευτικά έξοδα. Το κόστος της ταξιδιωτικής ασφάλισης ξεκινά από 16,73 ευρώ ανά άτομο για ένα ταξίδι εντός Ευρώπης διάρκειας έως 7 ημερών, ωστόσο η AIG έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες λύσεις για όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους.

Ο πελάτης εξηγεί η κυρία Κοκκίου– μπορεί να προμηθευτεί το πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης είτε μέσω του συνεργάτη του είτε απευθείας από την AIG. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και δεν παρέχεται συνδυαστικά με άλλα προγράμματα.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

  • Ποιοι έχουν την ανάγκη της ταξιδιωτικής ασφά- λισης, τι είδους προγράμματα υπάρχουν, ποιες είναι οι καλύψεις;

 Α.Κ.: Οποιοσδήποτε ταξιδεύει, είτε για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους, έχει ανάγκη από ένα ασφαλιστι- κό πρόγραμμα που θα καλύψει τυχαία γεγονότα, καθυστε- ρήσεις, ατυχήματα ή ασθένειες.

Τα προγράμματα της AIG χωρίζονται σε Value, Silver, Gold και VIP και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε ο ασφαλισμένος  να μπορεί να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και την οικονομική του δυνατότητα. Μεταξύ άλλων, μπορούν να καλυφθούν οι δαπάνες λόγω καθυ- στέρησης αναχώρησης ή καθυστέρησης άφιξης αποσκευ- ών, η ολική απώλεια των αποσκευών, οι δαπάνες που θα προκύψουν αν το ταξίδι διακοπεί λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και τα σχετικά ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι η Παγκόσμια Υπηρεσία Βοήθειας AIG Travel, που προσφέρεται με όλα τα προ- γράμματα και παρέχει άμεση ανταπόκριση και βοήθεια σε όλα τα μέρη του κόσμου, 24 ώρες το  24ωρο,  για τους ασφαλισμένους. H AIG Travel εγγυάται ή και, κατάπερίπτωση, πληρώνει τα ζητούμενα ποσά σε νοσηλευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, ιατρούς και μεταφορικές εταιρείες για λογαριασμό του ασφαλισμένου.

  • Ποιο το κόστος και η διάρκεια των προγραμμάτων;

 Α.Κ.: Το κόστος λοιπόν διαμορφώνεται ανάλογα με τις καλύψεις που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος, τον προορισμό και τις ημέρες διαμονής. Ενδεικτικά, ξεκινά από τα 16,73 ευρώ ανά άτομο για ένα ταξίδι εντός Ευρώπης διάρκειας έως 7 ημερών. Πέραν όμως των ταξιδιών αναψυχής, στην AIG έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες λύσεις για όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Εδώ τα οφέλη είναι διπλά: τόσο για τον εργοδότη, που δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ανθρώπινο δυναμικό του, όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο, που απολαμβάνει καλύψεις με μεγάλη πληρότητα, χαμηλά όρια και παγκόσμια εξυπηρέτηση.

  • Πώς μπορεί να προμηθευτεί ο πελάτης πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης, ίντερνετ, διαμεσολάβηση, άλλα κανάλια διανομής;

Α.Κ.: Στην AIG μάς διέπει η λογική της διανομής των προϊόντων μας μέσω πολλαπλών καναλιών. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης μπορεί να αγοράσει ταξιδιωτική ασφάλιση τόσο μέσω του συνεργάτη του όσο και απευθείας, μέσω  του τηλεφωνικού μας κέντρου.

  • Συνδυάζεται με άλλα προγράμματα ασφάλισης;

 Α.Κ.: Καθώς πρόκειται για ένα ad hoc και ιδιαίτερα ολο- κληρωμένο πρόγραμμα, δεν παρέχεται συνδυαστικά με άλλα προγράμματα, αλλά παρέχεται μεμονωμένα, ανάλο- γα με τις καλύψεις που θα επιλέξει ο πελάτης, τη διάρκεια του ταξιδιού και τον προορισμό.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*