Π. Βασιλόπουλος/Generali: Ζητούμενο η εύρεση χρυσής τομής σε νέες τεχνολογίες και κόστος υγείας

Το «βήμα» στους διευθυντές του κλάδου υγείας (μέρος ε’)

Ρεπορτάζ: Έλενα Ερμείδου, Βάιος Κρόκος

διαβάστε επίσης το μέρος δ’ του αφιερώματος

Δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός νέων και εναλλακτικών προγραμμάτων υγείας που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις, ο στόχος, είναι και η ενίσχυση των υπηρεσιών πρόληψης, που αποδεδειγμένα αποτελεί την πληρέστερη πολιτική αντιμετώπισης του κόστους παροχών υπηρεσιών υγείας. Στον έλεγχο του κόστους, παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί όπως είναι οι εξαιρέσεις, οι ειδικοί όροι, οι απαλλαγές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η παρουσία ελεγκτών γιατρών στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ένα επιπλέον μέτρο συγκράτησης του κόστους είναι η τήρηση ιατρικών πρωτοκόλλων, τα οποία όμως ακόμη δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, αν και –τονίζεται– έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην υγεία, και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ιατρική, αυξάνει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή τους να γίνεται δυσκολότερη. Πρόκειται για εξέλιξη που αποτυπώνεται στην αύξηση των ασφαλίστρων υγείας. Στο Insurance World μίλησε ο Chief Technical Manager της Generali, κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος:

iw? Ως εταιρεία, εξαιτίας της δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και των δημογραφικών, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με το πώς θα επιλύσετε ένα σημαντικό πρόβλημα: τον «αποκλεισμό» πολλών πολιτών από το δημόσιο σύστημα υγείας, ένα σύστημα που διαρκώς φθίνει. Τι έχετε κάνει εσείς για αυτό;

Π.Β.: Είναι γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα υγείας αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα, τα οποία η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επιτείνει. Αποτέλεσμα της διαρκώς φθίνουσας πορείας είναι η μειωμένη δυνατότητα του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η Generali, εκτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση και έχοντας κατά νου τις μελλοντικές εξελίξεις, προχώρησε έγκαιρα στον σχεδιασμό και τη δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων. Προγράμματα που προσφέρουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, σε συνεργασία με το σύνολο σχεδόν του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας. Συγκεκριμένα, είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που δημιούργησε ασφαλιστικά προγράμματα με προσιτό ασφάλιστρο, σε συνεργασία με κορυφαίες ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, με σκοπό να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις ασφάλισης. Εκτός αυτού, ενίσχυσε τα προγράμματα υγείας με μια σειρά προνομίων, όπως τα επιδόματα τοκετού/καισαρικής, τη δυνατότητα ασφάλισης των προστατευόμενων μελών με χαμηλό ασφάλιστρο, τη δωρεάν κάλυψη νεογέννητου και τη δυνατότητα «συνεργασίας» της ιδιωτικής ασφάλισης με τον κοινωνικό φορέα ασφάλισης. Τέλος, έχει σχεδιάσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες πολιτών που δεν διαθέτουν κοινωνική ασφάλιση και δοκιμάζονται από την υφιστάμενη οικονομική κρίση, προκειμένου να καταστήσει την υψηλής ποιότητας ιδιωτική ασφάλιση προσβάσιμη σε όλους.

iw? Είναι αναγκαίο το κράτος πρόνοιας ή όχι; Τι ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ασφαλιστικές στον τομέα αυτό;

Π.Β.: Το κράτος πρόνοιας είναι αναγκαίο συστατικό μιας ευνομούμενης και ανθρωποκεντρικής Πολιτείας. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι δυνατότητές του περιορίζονται, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευπαθών –και όχι μόνο– κοινωνικών ομάδων σε βασικές κοινωνικές δομές, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συμβάλλουν, ευρύτερα, στην οικονομική στήριξη της χώρας μέσω της υγιούς ανάπτυξης του κύκλου εργασιών του κλάδου, διατηρώντας ή και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας και προσφέροντας έσοδα στα ταμεία του κράτους μέσω της φορολόγησης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν όχι φυσικά να αντικαταστήσουν το κράτος πρόνοιας, αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με αυτό, σε επίπεδο παροχών και καλύψεων.
Ακόμη, σε ό,τι αφορά γενικότερα στον κοινωνικό ρόλο των εταιρειών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι προσφέρουν, επιπλέον, οργανωμένες ή έκτακτες παροχές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

iw? Ψηφιακή υγεία, νέες τεχνολογίες: Ποια είναι τα κύρια οφέλη για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές;

Π.Β.: Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην υγεία και γενικότερα στον τρόπο που ασκείται η ιατρική. Εν γένει, διευκολύνει την παρέμβαση του γιατρού και ενισχύει τις πολιτικές διάγνωσης, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα στην υγεία του πληθυσμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η λαπαροσκοπική μέθοδος, που μειώνει τον χρόνο αποθεραπείας, η τηλεϊατρική, καθώς και η ρομποτική χειρουργική, που προτιμάται ήδη σε μια σειρά επεμβάσεων. Ακόμη, η διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης και η ΧΑΠ, μπορεί να είναι ευκολότερη με τις τεχνολογίες ψηφιακής υγείας. Για παράδειγμα, εφαρμογές καθημερινής παρακολούθησης και ειδικά αξεσουάρ, όπως τα wearables, επιτρέπουν στους ασθενείς να παρακολουθούν πιο στενά την κατάστασή τους και να είναι πιο ενεργοί στη φροντίδα της υγείας τους.
Η νέα ιατρική τεχνολογία, ωστόσο, αυξάνει συνεχώς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή τους να γίνεται δυσκολότερη. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση των ασφαλίστρων υγείας. Μέριμνα της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί η μελέτη ολοκληρωμένων λύσεων που θα καθιστούν προσβάσιμες τις ιατρικοτεχνολογικές αυτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους ασφαλισμένους.

iw? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας μειώνει το ιατρικό λάθος;

Π.Β.: Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν, κατά τεκμήριο, στην καλύτερη διάγνωση, όπως επίσης και στην άσκηση της Iατρικής, όπως π.χ. στις χειρουργικές επεμβάσεις, όπου η τεχνολογία ενισχύει την ακρίβεια της χειρουργικής πράξης. Οι έρευνες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας και η διασύνδεση των πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή, μέσω της ψηφιοποίησης, συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των ιατρικών λαθών και στην αποτελεσματικότερη διάγνωση και θεραπεία. Ωστόσο, το ιατρικό λάθος σχετίζεται άμεσα με τον παράγοντα άνθρωπο, και, ως εκ τούτου, η τεχνολογία δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απόλυτη αποφυγή του.

iw? Πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος της υγείας;

Π.Β.: Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η πρόληψη είναι η πληρέστερη πολιτική αντιμετώπισης του κόστους παροχών υπηρεσιών υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Generali αλλά και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, ενισχύουν τις πολιτικές πρόληψης. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν καταρτίσει διάφορους μηχανισμούς ελέγχου του κόστους, όπως είναι οι εξαιρέσεις, οι ειδικοί όροι, οι απαλλαγές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η παρουσία ελεγκτών γιατρών στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό, γιατροί που συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ασφαλισμένο ασθενή αλλά και το αντίστοιχο κόστος, προκειμένου να διαπιστώσουν περιπτώσεις υπερχρέωσης. Ένα επιπλέον μέτρο συγκράτησης του κόστους είναι η τήρηση ιατρικών πρωτοκόλλων, τα οποία όμως ακόμη δεν εφαρμόζονται στη χώρα μας.

iw? Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ώστε να πωληθούν τα νέα προϊόντα στην Υγεία. Θα μπορούσατε να πείτε, επίσης, ότι είναι ένας τομέας που δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου της πίτας της αγοράς;

Π.Β.: Το ενδιαφέρον των πελατών για ασφαλιστικά προϊόντα υγείας αυξάνεται καθημερινά στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Υπό την έννοια αυτή, η προώθηση νέων, ευέλικτων προγραμμάτων υγείας, που στοχεύουν στην κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών, οδηγούν στη διεύρυνση του μεριδίου της ασφαλιστικής πίτας στη χώρα μας. Όσον αφορά στους διαμεσολαβούντες, η Generali φροντίζει για την άρτια εκπαίδευσή τους σε κάθε νέο ασφαλιστικό προϊόν. Απώτερος στόχος της Generali είναι να εκπαιδευτούν τόσο οι συνεργάτες όσο και οι πελάτες σε μια νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται κανείς την υγεία του, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση. Στόχος της Generali δεν είναι απλώς να διαχειρίζεται απαιτήσεις αποζημίωσης, αλλά να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των ασφαλισμένων της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*