Μπλε σημαίες με λογότυπο Allianz

Σε θέση ισχύος η Allianz, κέρδη €10,8 δισ. το 2016

της Ελενας Ερμείδου και Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Λειτουργικό κέρδος 10,8 δισεκατομμυρίων  ευρώ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ 16 Φεβρουαρίου, ο Ομιλος Allianz για την οικονομική χρήση 2016, γράφοντας αύξηση 0,9% συγκριτικά με την χρήση 2015, και επιτυγχάνοντας το στόχο που είχε θέσει στην αρχή του 2016.

Τα καθαρά κέρδη προς διανομή στους μετόχους αυξήθηκαν 4,0% στα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) αυξήθηκε στο 218%, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2016 από 200% ένα έτος πριν. Με αυτά τα δεδομένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz πρότεινε αύξηση μερίσματος στα 7,60 ευρώ ανά μετοχή από 7,30 ευρώ το 2015.

Η Allianz θέτει σε λειτουργία πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ 12μηνης διάρκειας, το οποίο εκπροσωπεί το περίπου το 4,2% του μετοχικού της κεφαλαίου της.

Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων υπό διαχείριση τρίτων στην PIMCO στα 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Allianz, η μεγαλύτερη ασφαλιστική της Ευρώπης σε αγοραία αξία στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αναφέρει πως είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους που έχει θέσει για το 2018.

Στόχος της Allianz το 2017 να γράψει κέρδη 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με απόκλιση +/- 500 εκατομμυρίων.

Οι επιδόσεις του 4ου τριμήνου 2016

Τα κέρδη του 4ου τριμήνου αυξήθηκαν 9,3% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη προς διανομή στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 23% στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα βελτιώθηκε και κατήλθε στο 94,0% από 96,2 το 2015. Το περιθώριο των νέων επιχειρήσεων στο 2,9%.

Σχολιάζοντας, το αποτέλεσμα ο CEO της Allianz, Oliver te τόνισε, μεταξύ των άλλων πως το 2016 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για την Allianz …όλοι οι κλάδοι έγραψαν πολύ καλές επιδόσεις χάριν της αφοσίωσης που επέδειξε το ανθρώπινο δυναμικό … και ότι  ισχυρή κεφαλαιακή βάση μας της Allianz  της παραχωρεί μία θέση μεταξύ των πιο ισχυρών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*