Το προφίλ του ασφαλιστή του μέλλοντος

της Ελενας Ερμείδου

Η κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει κινδύνους καθώς και νέες ευκαιρίες, ωστόσο, ο κλάδος ασφαλειών χρειάζεται καλύτερες δεξιότητες, εργαλεία και σχέσεις ώστε να μπορεί να στηρίξει το νέο αυτό οικοδόμημα σύμφωνα με την ClimateWise, μία συμμαχία άνω των 30 ασφαλιστικών και αντασφαλιστών, μεσιτών και παρόχων υπηρεσιών όπου η Allianz κατέχει κορυφαίο ρόλο.

Προσηλωμένη στους στόχους του 2030, η ClimateWise, στην έκθεση που εξέδωσε με τίτλο  Closing the Protection Gap” report τονίζει τα απαραίτητα στοιχεί που πρέπει να διαθέτει ο ασφαλιστής του μέλλοντος.

Ο Ασφαλιστής του μέλλοντος πρέπει:

– Να χρησιμοποιεί εγκαίρως τα «κελεύσματα» της τεχνολογίας και τους μηχανισμούς  μεταφοράς κινδύνου προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει όλο και περισσότερους φυσικούς καταστροφικούς κινδύνους.

– Να διατηρεί επαφές με τον πελάτη ώστε να τον προετοιμάζει για φαινόμενα όπως αυτό της ανόδου της στάθμης των υδάτων ή των ισχυρότερων καταιγίδων

– Να χρησιμοποιεί νέα δεδομένα ώστε να προσαρμόζει τις καλύψεις, να καταβάλλει άμεσα πληρωμές, και να στηρίζει τους πελάτες του, απέναντι στους σχετικούς κινδύνους, όπως είναι οι πλημμύρες σε περιοχές επιρρεπείς στον κίνδυνο.

– Να ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες σχετικά με τον κίνδυνο, κυρίως αυτό, των πόλεων και των τοπικών κυβερνήσεων, με την χρήση αναλογιστικών μοντέλων διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων, να σταθμίζει την συγκέντρωση του κινδύνου και αναπτύσσει ολοκληρωμένη στρατηγική.

– Να επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως περιορίζουν τον κίνδυνο, όπως σε υποδομές.

Κάποια, επίσης άλλα σημαντικά στοιχεία είναι:

Ο σχεδιασμός των πράσινων λύσεων, λύσεων περισσότερων φιλικών προς το περιβάλλον, εκ βάθους διάλογος με τους βιομηχανικούς πελάτες, η έκδοση μικρό-ασφαλιστικών προϊόντων, η συμμετοχή στο Remote Sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies’ (RIICE), στην Νότιο- Δυτική Ασία, ένα πρόγραμμα που με την χρήση του δορυφόρου αξιολογεί την πρόοδο ανάπτυξης των καλλιεργειών και ταυτόχρονα παρέχει πληροφορίες στις κυβερνήσει όταν προβλέπονται χαμηλές αποδόσεις.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*