Αυστηρές προδιαγραφές θέτει ηΤτΕ στα σχήματα διαχείρισης κόκκινων δανείων

Την αξιοπιστία των σχημάτων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων θέλει να διασφαλίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κι έτσι βάζει αυστηρές προδιαγραφές στην αδειοδότηση τους δημιουργώντας μια αγορά στην ουσία μικρών τραπεζών.

Υπολογίζεται ότι περίπου δέκα εταιρείες έχουν υποβάλει φακέλους για τη διαδικασία αδειοδότησης και βρίσκονται σε συνεννοήσεις με τις τράπεζες προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα των προτάσεων τους που είναι τα αυξημένα ποσοστά των οφειλόμενων δανείων που υπολογίζουν ότι θα πετύχουν, το μειωμένο χρόνο στον οποίο θα το κατορθώσουν και το χαμηλότερο κόστος

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις αδειοδότησης, οι οποίες θα χορηγηθούν εντός δύο μηνών από την κατάθεσή τους.

Στην ουσία οι εταιρείες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, όσες συστήνονται τώρα στην Ελλάδα, σχήματα με άδεια πιστωτικού ιδρύματος όπως για παράδειγμα η Credicom και υποκαταστήματα εταιρειών με έδρα στο εξωτερικό και έχουν βλέψεις για συγκεκριμένου είδους χαρτοφυλάκια η κάθε μία.

Οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές ενώ ειδικά για τις εταιρείες που θα προχωρούν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων ζητείται μετοχικό κεφάλαιο ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, αλλά και πρόσθετες απαιτήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης, ακόμη και τμήμα risk management.

Όπως επισημαίνουν εμπλεκόμενοι στη νέα αγορά, σε αυτή τη φάση δημιουργείται σε κάθε εταιρεία η δομή μιας μικρής τράπεζας και παράλληλα «τρέχουν» παρουσιάσεις και συζητήσεις των παικτών της αγοράς με τραπεζικούς ομίλους. Εκτός από τις δύο ολοκληρωμένες συμφωνίες, του KKR με την Alpha Bank ΑΛΦΑ και τη Eurobank και της Aktua με την Alpha Bank, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για συμφωνίες ανάθεσης χαρτοφυλακίων. Η πώληση χαρτοφυλακίων θεωρείται πρόωρη όσο δεν έχει ωριμάσει καν η αγορά διαχείρισης και υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε επίπεδο τιμολόγησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*