Εθνική: Πάνω από €337 εκατ. αποζημιώσεις το 2015 σε ασφαλισμένους του κλάδου ζωής & υγείας

Στα 925.000 ευρώ ημερησίως ανήλθαν οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η Εθνική Ασφαλιστική το 2015 μόνο στον κλάδο ζωής & υγείας, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε προς τους ασφαλισμένους της στον ίδιο πάντα κλάδο για το 2015 ανέρχονται σε 337 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις κάλυψης εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (σε ατομικά και ομαδικά συμβόλαια), το ποσό των αποζημιώσεων ξεπέρασε τα 111 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αποζημιώσεις αυτές ακολούθησαν και φέτος την ανοδική τάση των προηγούμενων ετών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,2%.

«Η φερεγγυότητα, η επαρκής ρευστότητα, καθώς και η επιτυχημένη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του κλάδου ζωής & υγείας δίνουν στην Εθνική Ασφαλιστική τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων που την εμπιστεύονται και να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τις υποχρεώσεις της», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το 2015 έκλεισε για την Εθνική Ασφαλιστική με παραγωγικά αποτελέσματα που αποτυπώνουν τη σταθερή της κερδοφορία και διασφαλίζουν την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Έχοντας χτίσει ένα δίκτυο 40 συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και αυξάνοντας συνεχώς τις συνεργασίες της, η Εθνική Ασφαλιστική διασφαλίζει την ομαλή υποδοχή και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της. Τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να εκταμιεύουν μεγάλα ή και μικρά ποσά για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας τους, πέραν της συμμετοχής τους, μιας και η τακτοποίηση του ποσού των εξόδων αυτών και των αμοιβών των ιατρών γίνεται απευθείας από την ασφαλιστική, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις συνεργασίας με τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η Εθνική Ασφαλιστική, «με συνέπεια στη ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, συνεχίζει να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, προσηλωμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες τους, παρέχοντας προς αυτούς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*