Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2016 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ανακοινώνεται ότι, κατά το έτος 2016, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/21.5.2013 ΦΕΚ Β 1257/23.5.2013 και 46/4.12.2014 ΦΕΚ Β 3510/29.12.2014) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Ημερομηνία Τόπος Επίπεδο
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Αθήνα Α
Β, Γ, Δ
Σάββατο, 16 Απριλίου 2016 Θεσσαλονίκη Α
Κυριακή, 17 Απριλίου 2016 Β, Γ, Δ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016 Αθήνα Α, Δ
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016 Θεσσαλονίκη Α
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 Β, Γ, Δ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Αθήνα Α
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016 Β, Γ, Δ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 Θεσσαλονίκη Α, Δ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 210 3205054 / 3205176
e-mail: sec.certifications@bankofgreece.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*