Έως 575 δις δολάρια η ζημία στην παγκόσμια οικονομία από το κυβερνοέγκλημα

Όσο εταιρείες, όμιλοι και κράτη επεκτείνουν τις ψηφιακές τους λειτουργίες τόσο οι ευκαιρίες για τους «cyber» εγκληματίες αυξάνονται και οι κίνδυνοι με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι χρήστες, πελάτες και πολίτες πολλαπλασιάζονται.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσαν η McAfee και το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών αναφέρει ότι η ζημία παγκοσμίως που προκαλούν οι κυβερνοεπιθέσεις ανέρχεται στα 400-575 δις δολάρια και το 0,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών προέρχεται από ζημιές που προκαλούνται στη λειτουργία εταιρειών και σε εθνικές οικονομίες.

Πρώτες στη λίστα με τις ακριβότερες κυβερνοεπιθέσεις είναι η Γερμανία, όπου οι απώλειες ισοδυναμούν με το 1,6% του ΑΕΠ της και η Νορβηγία που η ζημία ανέρχεται στο 1,5% του ΑΕΠ.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα με τις κυβερνοεπιθέσεις είναι ότι δεν αποτελούν ένα στατικό πρόβλημα, καθώς όσο ο ψηφιακός κόσμος αναπτύσσεται, οι εταιρείες επεκτείνονται διαδικτυακά και οι πελάτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο και πλέον από πολλές συσκευές οι επιθέσεις αυτές θα αυξάνονται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*