Ελ. Παπασπυροπούλου: Εγκρίθηκε ο κώδικας δεοντολογίας δικαιώματος στην λήθη

της Ελενας Ερμείδου

Η ΕΑΕΕ πήρε τις εγκρίσεις για τον κώδικα δεοντολογίας δικαιώματος στην λήθη τόνισε στην ομιλία της στην 117η ΓΣ της ΕΑΕΕ, η γενική διευθύντρια Ελύνα Παπασπυροπούλου αναφερόμενη στις δράσεις της ΕΑΕΕ το 2023. Μεταξύ αυτών των δράσεων με σοβαρό θετικό αντίκτυπο στους ασφαλισμένους «το δικαίωμα στην λήθη». Την δράση αυτή εξήρε και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δομνα Μιχαηλίδου στην ομιλία της στην ΓΣ, χτες. 

«Ορίστηκε το κείμενο» στο δικαίωμα στη λήθη και είναι έτοιμος ο κώδικας δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει οι ασφαλιστικές να αγνοούν το ιστορικό καρκίνου των ασφαλισμένων τους, ως παράγοντα τιμολόγησης στις ασφαλίσεις ζωής και τα δάνεια που συνδέονται με τις ασφαλίσεις ζωής,. Ο κώδικας θα πρέπει να σημειωθεί ότι  έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις και είναι πλέον θέμα υπουργείων να τεθεί σε λειτουργία.

Δικαίωμα στην λήθη, μέρος Ευρωπαϊκού Σχεδίου 

Το δικαίωμα στη λήθη αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και αναγνωρίζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ώστε οι επιβιώσαντες από καρκίνο να επιστρέφουν με ίσους όρους στην οικονομική δραστηριότητα με τους Ασφαλιστικούς φορείς και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το δικαίωμα στην λήθη αναγνωρίζεται χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Κύπρος. Στις χώρες αυτές, για τη λήψη δανείων μέχρι ενός ποσού και για τη σύναψη συμβολαίων ασφαλειών ζωής, απαγορεύεται η συλλογή ιατρικών πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό καρκίνου – εφόσον έχει παρέλθει συγκεκριμένος αριθμός ετών από την εκδήλωση της νόσου (5 ή 10 έτη κατά περίπτωση), κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρξε κάποια υποτροπή ή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*