Νικόλαος Μακρόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπη Ασφαλιστική

Ευρώπη Ασφαλιστική: Η Ασφαλιστική που καινοτομεί πάντα

της ‘Ελενας Ερμείδου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπης Ασφαλιστικής, δεν είναι απλά ένας ηγέτης στον κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς, και των επιχειρήσεων … είναι ο άνθρωπος που οραματίζεται το μέλλον και καινοτομεί προς όφελος των πελατών του, με νέες υπηρεσίες και νέα ασφαλιστικά προϊόντα που γεφυρώνουν τα κενά προστασίας.

Στα πολυάριθμα και άκρως επιτυχημένα βήματα που έχει κάνει, το τελευταίο είναι, αυτό, της έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών. Των δυνατοτήτων που δίνει ο Νίκος Μακρόπουλος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα πολύτιμο εργαλείο αναπτυξιακής προοπτικής.

Ασφάλιση εγγυήσεων για ΜμΕ – πράξη που εγγράφεται ως έξοδο στην επιχείρηση

Η ασφάλιση εγγυήσεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει στον δικαιούχο. Ο επιχειρηματίας αποφεύγει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ή και τη μείωση των ορίων τραπεζικού δανεισμού, η πράξη εγγράφεται ως έξοδο για την επιχείρηση και δεν επιβαρύνεται ο ισολογισμός της.

Το βασικότερο για μία επιχείρηση είναι να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία της σε όλους τους τομείς και τις συνθήκες. Αυτό μπορεί να το πετύχει κατά το δυνατόν, ξεκινώντας από την αναπλήρωση υλικών ζημιών και απωλειών μέσα από το σωστό ασφαλιστικό πρόγραμμα και ως προέκταση αυτού του προγράμματος να υπάρχει και προστασία απώλειας εσόδων από τη ζημιά που προκάλεσε το ατύχημα.

Η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες καλύψεις 

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, είναι ευρέως γνωστό στην αγορά ότι δεν περιορίζεται μόνο στις ασφαλίσεων περιουσίας, μεταφορών, σκαφών, αυτοκινήτων, γενικής και επαγγελματικής αστικής ευθύνης, εγγυήσεων, προσωπικού ατυχήματος και υγείας. Διαθέτει αυτή την εμπειρία που απαιτείται από μία ασφαλιστική για να προσφέρει σε επιχειρήσεις εξειδικευμένες γνώσεις και εξειδικευμένες καλύψεις.

Απαιτητική εργασία για μία τράπεζα, εύκολη για μία ασφαλιστική

Ευρώπη Ασφαλιστική, λογότυποΠαρόλο που  ο τουρισμός ή κατασκευές αναπτύσσονται, η έλλειψη ρευστότητας, ο ισχυρός ανταγωνισμός αλλά, και  το γεγονός πως οι μικρότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να λάβουν εγγυητικές επιστολές από τις τράπεζες  είναι ένα ζητήμα.  Ειδικότερα, όσον αφορά την  προσπάθεια  των εταιρειών που κινούνται στον χώρο λήψης και εκτέλεσης έργων στον δημόσιο τομέα να ανταπεξέλθουν στις καλύψεις που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα, αυτή συχνά αποτελεί μια πολύπλοκη, χρονοβόρα  και εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία.

Η  ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  Surety Bond της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής

Είναι επόμενο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν στα χέρια τους αποτελεσματικά «εργαλεία» που θα της βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους χωρίς δυσβάσταχτους οικονομικούς όρους, όπως τα εργαλεία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές  , όπως  η  ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  Surety Bond της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Η Ευρώπη συνδέει το μέλλον της με το όραμα της και τις έννοιες της φερεγγυότητας

Η Ευρώπη, έχοντας στην πρώτη γραμμή τα στελέχη της, που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου κατάρτιση και έχοντας συνδέσει το μέλλον της και το όραμά της με τις έννοιες της φερεγγυότητας, της ποιότητας, του σεβασμού και της υπευθυνότητας, το νέο θετικό δεδομένο που φέρνει σήμερα στις ΜμΕ είναι πως τους εξασφαλίζει ένα σημαντικότατο οικονομικό όφελος. Και αυτό γιατί η δαπάνη έκδοσης της εγγυητικής επιστολής καταχωρείται στα εταιρικά έξοδα της εκάστοτε επιχείρησης  χωρίς να επιβαρύνει τον υφιστάμενο εταιρικό της δανεισμό, όπως  θα ίσχυε στην περίπτωση της χορήγησης εγγυητικής από τράπεζα.

Εν κατακλείδι, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε μια ελκυστική εναλλακτική των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά, και σε έναν καλό τρόπο για να αυξήσουν τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και ρευστότητάς τους, διασφαλίζοντας οικονομικά τις συναλλαγές τους με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Αποδεσμεύει κεφάλαια κίνησης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μίας επιχείρησης

Θα πρέπει να υπερτονιστεί ότι η η ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Surety Bond  καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης χωρίς να επιβαρύνει τον υφιστάμενο εταιρικό δανεισμό. Επίσης, περιορίζει το κόστος ενεχυριασμένων καταθέσεων και απελευθερώνει ρευστότητα για ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η υποβολή προσφορών για την ανάπτυξη εργασιών, η επένδυση σε κεφαλαιακό εξοπλισμό ή η εκπλήρωση υποχρεώσεων πληρωμών. Παράλληλα, αποδεσμεύει κεφάλαια κίνησης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

Εκδοση σε 24 ώρες

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εγγυάται επίσης άμεση εξυπηρέτηση  και μεγάλη ευελιξία. Η έκδοση της εγγυητικής ολοκληρώνεται με απλό τρόπο μέσα σε 24 μόλις ώρες από την διαδικασία αξιολόγησης, ενώ οι ήδη υπάρχοντες πελάτες της μπορούν να εξυπηρετηθούν ακόμα πιο άμεσα. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η  εξατομικευμένη τιμολόγηση ανάλογα με την οικονομική φερεγγυότητα της εκάστοτε επιχείρησης σε συνδυασμό με την επάρκεια των εξασφαλίσεων που παρέχονται.

Συνεργασίες με αντασφαλιστές διαβάθμισης ΑΑΑ και υψηλό capacity

Αξιοσημείωτο ότι ή εταιρεία με το δείκτη Φερεγγυότητας SCR πάνω από  220% κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις σε δείκτη κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, γεγονός που υπογραμμίζει  το υψηλό της κύρος και την αξιοπιστία της. Στα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ότι η ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ Surety Bond έχει συνεργασίες με υψηλής διαβάθμισης  ΑΑΑ αντασφαλιστές οι οποίοι διασφαλίζουν στην Ευρώπη το απαραίτητο capacity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*