Ι. Χατζηθεοδοσίου: «Μην δυναμιτιστεί το μέτρο έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα κτήρια»

“Μεταβατικά” για φέτος να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς εξαιρέσεις

Κάποιες περιπτώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων περιουσίας που “σκαλώνουν” στο να πάρουν την έκπτωση του 10% στον ΕΝΦΙΑ εντοπίζονται με την εκκίνηση εφαρμογής του νόμου, κάτι βέβαια που δεν αναιρεί το συνολικό όφελος του μέτρου. Πρόκειται για παλαιά ασφαλιστήριασ συμβόλαια τα οποία:α)  είτε δεν έχουν κάλυψη από πλημμύρα και β) είτε κοστολογούνται ανά τετραγωνικό μέτρο κάτω από τα 900 ευρώ, όπου και τα δύο θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης του 10%.

Για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει πώς ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις οι οποίες θα είναι βλαπτικές για την εφαρμογή του και τις εντυπώσεις που θα προκαλέσει αυτή η αιφνίδια διαπίστωση εξαιρέσεων.

Γι΄αυτό και η προτροπή του προς την πολιτεία είναι για φέτος 1η χρονιά εφαρμογής του μέτρου να ισχύσει για όλους και να μην διασαλευθεί ο σκοπός τους νόμου και η σημασία που έχει για τους πολίτες και την ιδιωτική ασφάλιση. Να μην περάσουν λάθος μηνύματα επισημαίνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου από κάποια λίγες περιπτώσεις και χωρίς ευθύνη του κατόχου τους.  Και τονίζει πώς οι περιπτώσεις αυτές που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις να κερδίσουν φέτος την έκπτωση και να έχουν το χρονικό περιθώριο να συμπληρώσουν τα συμβόλαιά τους βάσεις των όσων ορίζει ο νόμος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την νομοθεσία για να δοθεί η έκπτωση του 10% θα πρέπει τα ακίνητα να είναι ασφαλισμένα για :

1. φωτιά, 2. σεισμό και 3.πλημμύρα.  Επίσης να γίνει γνωστό ότι σε κάποια από τα  παλιά συμβόλαια δεν υπήρχε κάλυψη από πλημμύρα. Επίσης και το κόστος ασφάλισης ήταν κάτω από τα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κτίσματος όπου από τον νόμο θεωρείται ώς κατώτατο όριο για να χορηγηθεί η έκπτωση. Έτσι με αυτές τις δύο μικρές “αστοχίες” σήμερα κάποιοι ίσως να μην πληρούν τις προϋποθέσεις οπότε και υπάρχει θέμα στο να λάβουν την έκπτωση και να ενταχθούν στο νόμο. Ωστόσο θεωρείται άδικο από την ώρα που δεν είχε γίνει γνωστό ή διαπιστωθεί προ της εφαρμογής του, σήμερα που εντοπίζεται να αποτελέσει αιτία που θα αλλοιώσει την δυναμική την νέας νομοθεσίας τονίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό και η προτροπή του προέδρου του ΕΕΑ είναι για φέτος ο νόμος να εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς να βγάζει εκτός κάποιους προκειμένου να μην δυναμιτιστεί η προσπάθεια που έχει γίνει και δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις. Οι περιπτώσεις, συνεχίζει,  που λόγω ιδιαιτεροτητας συμβολαίου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεωρώ ότι θα προστρέξουν για να συμπληρώσουν τις καλύψεις τους.