Ολα τα νέα για τις ασφαλιστικές ζωής

της Ελενας Ερμείδου

Χαράς ευαγγέλια προσώρας για τις ασφαλιστικές ζωής, καθώς επωφελούνται των πολλαπλών αυξήσεων των επιτοκίων. Τα δύσκολα θα έρθουν, όταν ο πληθωρισμός μπήξει πιο γερά τα δόντια του στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Τότε η ζήτηση για τα αποταμιευτικά ζωής, και άλλα προϊόντα ζωής που είναι στην διακριτική ευχέρεια των ασφαλισμένων να αγοράζουν θα υποχωρήσει.

Αμετάβλητες οι προοπτικές

Σταθερές παραμένουν οι προοπτικές της Moody’s για τις ασφαλιστικές ζωής. Οι περισσότερες ασφαλιστικές ζωής στον κόσμο συνεχίζουν να επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία έχουν ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαια τους, ενώ σταδιακά βελτιώνουν τις αποδόσεις επί των επενδύσεων τους.

Υποχώρηση ζήτησης αν συρρικνωθούν τα εισοδήματα

Ωστόσο, οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης ανά την υφήλιο και ο υψηλός πληθωρισμός θα προκαλέσουν κάποια προβλήματα στις ασφαλιστικές. Οι δυο προαναφερόμενοι παράγοντες θα συντελέσουν καθοριστικά στην μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, γεγονός που σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η ζήτηση για τα προϊόντα ζωής που βρίσκονται στην ευχέρεια των ασφαλισμένων να συνεχίζουν να έχουν ή να αγοράσουν, τονίζει η Moody’s.

Στην ανάλυση της υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές ζωής μπορούν επίσης να απορροφήσουν ορισμένες ζημίες από επενδύσεις σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την εποχή των χαμηλών επιτοκίων με στόχο να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους.

Αναφερόμενη στο σημερινό περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων διευκρινίζει, συν τοις άλλοις ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα καταστήσουν  πιο βιώσιμες τις πολιτικές αποταμίευσης που προσφέρουν εγγυημένα ποσοστά απόδοσης, ενώ  θα μειώσουν την παρούσα αξία των υποχρεώσεων των ασφαλιστών ζωής, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Ανταγωνιστικά τα τραπεζικά αποταμιευτικά προϊόντα

Ανταγωνιστικά των αποταμιευτικών ζωής στην παρούσα χρονική συγκυρία αναφέρει είναι τα τραπεζικά αποταμιευτικά προϊόντα υψηλότερων αποδόσεων.  Τα τραπεζικά προϊόντα ‘θα βλάψουν’ τα αποταμιευτικά ζωής, ωθώντας τους κατόχους των αποταμιευτικών ζωής σε ρευστοποιήσεις .

Τέλος, αναφερόμενη στα οικονομικά στοιχεία επισημαίνει ότι τα νέα λογιστικά πρότυπα δεν αλλάζουν σημαντικά τα στοιχεία των ασφαλιστικών και ότι η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών θα συνεχιστεί και το 2024. Στην Ασία υπογραμμίζει τα νέα οικονομικά πρότυπα οδήγησαν αρκετές ασφαλιστικές στην πώληση των εγγυημένων χαρτοφυλακίων τους.

Τι προβλέπεται για τις επενδύσεις και πότε θα αλλάξουν οι προοπτικές

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω δεδομένα η Moody’s τονίζει ότι οι ασφαλιστικές ζωής θα ξεκινήσουν να επενδύουν σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου και σε κάποιες κατηγορίες παγίων και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι προοπτικές των ασφαλιστικών ζωής θα μπορούσαν να επιδεινωθούν τονίζει η Moody’s αν υπάρξει επιδείνωση της οικονομίας και ύφεση, καθώς και αν αυξηθούν οι κανονιστικές υποχρεώσεις.