Έρχονται συνεργασίες Ασφαλιστικών με την  Amazon στην διαχείριση ζημιών

της Ελενας Ερμείδου

Μετασχηματίζεται και η αγορά διαχείρισης και αποκατάστασης ζημιών περιουσίας εισάγοντας στην δομή τους υπηρεσίες τεχνολογίας και τεχνητής μάθησης ;

Η Genpact,  εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε 30 χώρες έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με την Amazon στον τομέα της διαχείρισης  και την αντικατάστασης ζημιών περιουσίας. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τη Amazon Web Services (AWS) και την Amazon Business μετασχηματίζει τις δομές της με στόχο να δώσει μία διαφορετική προσέγγιση τόσο στον τρόπο που διαχειρίζονται οι αξιώσεις και οι ζημιές όσο και στο και στις εμπορικές λειτουργίες.

Στόχος είναι η Genpact να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της στη διαχείριση αξιώσεων, καθώς και τις δυνατότητες δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει η Amazon Bedrock, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τιμολόγησης, για να μειώσει τη διαδικασία υποβολής αξιώσεων σε λίγες μόνο ημέρες και τα κόστη λειτουργίας.

Η απόφαση της αυτή σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η εταιρεία  εξορθολογίζει τον προσδιορισμό αντικατάστασης και αποκατάστασης ζημιών, ενώ  δίνει γρήγορες λύσεις στους αντισυμβαλλόμενους.

Το Amazon Bedrock σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώνει το IW αποτελεί μία υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε βασικά μοντέλα πληρφοριών από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογία μέσω μιας εφαρμογών (API) για τη δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Πράγματι, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει θεμελιωδώς το τοπίο του ασφαλιστικού κλάδου. Η αυτοματοποιημένη ροή εργασιών τιμολόγησης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, που υποστηρίζεται από το AWS, μεταμορφώνει τον κλάδο  μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που αφιερώνουν οι διαχειριστές ζημιών  για την πραγματογνωμοσύνη έως και 70%.

Ερωτήματα ωστόσο που τίθενται από το IW σε αυτό το σημείο είναι:

  1. Aντιλαμβάνεται η τεχνητή νοημοσύνη τις όψεις της πραγματικότητα πουαντιλαμβάνονται οι άνθρωποι;
  2. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει στην αξιολόγηση και την διαμόρφωση μίας δράσης που γίνεται από τον άνθρωπο, σε τι αλλαγές θα οδηγηθούν οι άνθρωποι;
  3. Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις ζημιές προσεγγίζουν την ίδια πραγματικότητα από διαφορετικές οπτικές;
  4. Μήπως έχουμε να κάνουμε με μερικώς αλληλεπικαλυπτόμενες πραγματικότητες;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*