Εκτεθειμένες σε ζημιές οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές, λόγοι, αφορμές

της Ελενας Ερμείδου

Σημαντικά εκτεθειμένες  σε ζημιές από φυσικές καταστροφές βρίσκονται σήμερα οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές γεγονός που το αποδίδει η Fitch Ratings στις μειωμένες αντασφαλιστικές καλύψεις που συμφώνησαν να λάβουν για κινδύνους μεσαίας διαβάθμισης.

Η τάση του να μειώνουν οι ασφαλιστικές την αντασφάλιση τους ξεκίνησε το 2022. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, γίνεται αισθητό το αντίκτυπο των μειώσεων στις ζημιές και την κερδοφορία των ασφαλιστικών, ειδικά των Ιταλικών ασφαλιστικών.

Το χρονικό των αλλαγών

Όπως, έχει γράψει σε προγενέστερα δημοσιεύματα του το IW, κατόπιν του ζημιών που υπέστησαν οι αντασφαλιστές τα τελευταία δύο χρόνια, αποφάσισαν ναι, μεν να καλύπτουν τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές, αλλά με πολύ αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις, ουσιαστικά, μειώνοντας οι σημαντικά τα επίπεδα κάλυψης κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Αυτό σήμανε ότι οι ασφαλιστικές θα αναλάμβαναν περισσότερους κινδύνους. Συνεπακόλουθο των εξελίξεων, σήμερα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κερδοφορία τους .

Η στρατηγική αυτή άφησε τις ασφαλιστικές λιγότερο προστατευμένες και περισσότερο εκτεθειμένες, έναντι των δευτερογενών κινδύνων. Μόλις ορισμένες ασφαλιστικές επέλεγαν να υπογράψουν συμβάσεις με μειωμένη αντασφάλιση.

Ζημιές χωρίς αντασφάλιση

Στο δια ταύτα, τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου για τους μεγάλες ασφαλιστικές της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών κολοσσών:  Generali, Unipol και Allianz Ιταλίας, καταδεικνύουν την αυξημένη έκθεση  τους σε ζημίες που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Οι ζημίες από φυσικές καταστροφές, χωρίς αντασφάλιση, έπαιξαν σημαντικότερο ρόλο στους δείκτες ζημιών τους κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.Ενώ ο δείκτης  ζημιώς της Generali μειώθηκε, η Unipol και η Allianz Ιταλίας παρουσίασαν υψηλότερους δείκτες ζημιών, που αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη αντασφαλιστική προστασία, σύμφωνα με τον οίκος αξιολόγησης.

Η Ιταλία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές φυσικές καταστροφές ,όπως πλημμύρες στην κεντρική Ιταλία και χαλαζοπτώσεις στο βορρά. Ωστόσο,  η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο ότι ήταν αντασφαλισμένες.

Το κόστος στον δείκτη ζημιών

Σήμερα, το κόστος για τους ασφαλιστές είναι σημαντικά υψηλότερο λόγω της μειωμένης αντασφαλιστικής κάλυψης. Για παράδειγμα, ο όμιλος Allianz στη Γερμανία ανέφερε αντίκτυπο 19,1 ποσοστιαίων μονάδων από φυσικές καταστροφές το τρίτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με 14,3 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο το 2021, παρά το γεγονός ότι το 2021 αντιμετώπιζε ζημιές από σοβαρές πλημμύρες.

Στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα

Η ασφάλιση της Ιταλίας έναντι κινδύνων φυσικών καταστροφών είναι σχετικά χαμηλή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρομοίως και στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των μεγάλων εμπορικών κτιρίων είναι ασφαλισμένα, αλλά μόνο το 15% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,και το 5% των οικιστικών ακινήτων έχουν την κάλυψη.Επιπλέον, μόνο το 5% των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτων περιλαμβάνει κάλυψη καταστροφών, σύμφωνα με την ANIA,  την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ιταλίας.

Βήματα προς την υποχρεωτικότητα εξετάζει το Ιταλικό κοινοβούλιο

Το ιταλικό κοινοβούλιο εξετάζει την επιβολή  υποχρεωτικής ασφάλισης φυσικών καταστροφών για τις επιχειρήσεις έως το τέλος του 2024, δημιουργώντας πιθανώς επιχειρηματικές ευκαιρίες στους ασφαλιστές .  Οι ευκαιρίες αυτές,  ωστόσο θα εκμηδενιστούν αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τους αντασφαλιστές καθώς θα αυξήσουν την αστάθεια στα αποτελέσματα τους

Καθησυχάζοντας πάντως η Fitch τονίζει ότι η αξιολόγηση των Ιταλικών ασφαλιστικών δεν επηρεάζεται από τους δείκτες ζημιών των ασφαλιστικών στο εννεάμηνο του 2023, προσθέτοντας ότι οι τρεις μεγάλες ασφαλιστικές διατηρούν τον δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα κάτω του 100%, υποδεικνύοντας τα κέρδη που έχουν στο underwriting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*