στατιστικά, έρευνα, μελέτη, οθόνη, γραφείο

Μεγάλο πρόβλημα οι ακυρώσεις ασφαλιστήριων υγείας

της Ελενας Ερμείδου

Το πρόβλημα της ακυρώσιμότητας των ασφαλιστηρίων υγείας δεν καλύπτεται από την αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων υγείας στα ατομικά και ομαδικά ζωής το 2022.

Οι ακυρώσεις συμβολαίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του IW.gr εδράζονται στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών που γίνονται στα ασφάλιστρα, κάνοντας το κόστος απαγορευτικό για τα νοικοκυριά, ενώ αποτελούν πλήγμα για την αγορά περιορίζοντας την αύξηση της ασφαλιστικής βάσης αλλά και της δυναμικής του κλάδου.

Ισχύοντα ασφαλιστήρια και ακυρώσεις στα ατομικά ασφαλιστήρια

Τα εν ισχύ ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2022 προσέγγισαν τις 922 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, το πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 3%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε η οριακή μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2022 σε σχέση με το 2021, φθάνοντας, δηλαδή, στο 12,5%.

Ισχύοντα ασφαλιστήρια και ακυρώσεις στα ομαδικά ασφαλιστήρια

Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2022 έφθασε τα 6.025, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2021, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 801, αυξημένο σημαντικά, κατά 58%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων συντέλεσε στην αύξηση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%.

Αποζημιώσεις ομαδικών , ατομικών

Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2022 από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα  610,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην προαναφερόμενη συνολική αύξηση συνέβαλαν τόσο οι ατομικές ασφαλίσεις που, φθάνοντας τα  417 εκατομμύρια και συνιστώντας το 68% του συνόλου των αποζημιώσεων, σημείωσαν αύξηση 2%, όσο και οι ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 8%, έφθασαν τα  194 εκατομμύρια το 2022.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*