Συμμαχία Munich Re, Hannover Re, Scor, Swiss Re

της Ελενας Ερμείδου 

Η Munich Re, η Scor και η Hannover Re συνενώνονται με τη Swiss Re με στόχο να εγείρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τα παγκόσμια γεγονότα  υψηλότατου κινδύνου.

Το ολοένα και πιο ασταθές επικίνδυνο περιβάλλον παγκόσμιων ενεινόμενων και σωρευμένων κινδύνων ήταν το κύριο θέμα συζητήσεων κατά τη διάρκεια του φετινού Rendez-Vous στο Monte Carlo. Οι ανησυχίες αφορούσαν τις απώλειες από απεργίες, ταραχές και πολτικές ταραχές (SRCC).  Εν κατακλείδι, απετέλεσε το θέμα που προσδιορίστηκε και προσεγγίστηκε  από τις τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές αντασφαλιστικές.

Η Munich Re υπογράμμισε ότι η απότομη αύξηση του αριθμού των συμβάντων υψηλού κινδύνου (SRCC) την έχει μετατρέψει από μια περιοχή «μικρών, εύπεπτων απωλειών σε περιοχή όπου υπάρχουν αυξανόμενες και σωρευτικές».

Η Γερμανική αντασφαλιστική εξήγησε ότι ο (αντ)ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να εξετάσει αν τιμολογεί σωστά και επαρκώς τους κινδύνους –αυτούς τους κινδύνους η τάση των οποίων βαίνει αυξανόμενη.

Σύμφωνα με την Munich Re τα γεγονότα μπορούν να μετατοπιστούν από το επίπεδο της περιφέρεια, σε επίπεδο παγκόσμιας κλίμακας, προκαλώντας τεράστιους κινδύνους και αυξάνοντας την δυνατότητα συγκέντρωσης κινδύνων.

Η Munich Re σύστησε προσοχή και περισσότερη σαφήνεια στις διατυπώσεις των συμβολαίων αλλά και στις δομές αντασφάλισης.

Η νέα αυτή λογική συζητήθηκε κατ’ επανάληψη  στο Monte Carlo ορίζοντας νέους δρόμους για τους αντασφαλιστές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*