φωτιά, πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές θα φέρουν αυξήσεις στα ασφάλιστρα;

της Ελενας Ερμείδου

Οι πυρκαγιές καίνε την Ελλάδα, αλλά σε καμία των περιπτώσεων τις (αντ)ασφαλιστικές και ειδικά τους πρωτασφαλιστές που δεν γράφουν για χρόνια ιδιαίτερα υψηλές ζημιές από πυρκαγιές, καθώς το ποσοστό των κατοικιών και των επιχειρήσεων που είναι ασφαλισμένο είναι ελάχιστο απέναντι στην βιβλική καταστροφή που συντελείται στις μέρες μας.

Συνεπώς είναι “ανυπόστατες οι όποιες προβλέψεις για αυξήσεις στα ασφάλιστρα περιουσίας” τονίζουν ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στο IW.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του IW από συνομιλίες που είχε με πρωτασφαλιστές και αντασφαλιστές οι λόγοι είναι τέσσερις :

1ον: Οι ζημιές από τις πυρκαγιές (ασφαλισμένες ζημιές) δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί. Χωρίς να έχουν καταγραφεί και υπολογιστεί οι όποιες προβλέψεις είναι ανυπόστατες.

2ον: Εξαρτάται το πως οι ζημιές από τις πυρκαγιές θα επηρεάσουν τις συμβάσεις. Εξαρτάται αν οι ζημιές πάνε στις Καταστροφές ή αν πάνε στο net retention, αναφέρουν οι αντασφαλιστές.

3ον. Για τους πρωτασφαλιστές είναι “πολύ ελκυστικός κίνδυνος” καθώς μικρό ποσοστό κατοικιών είναι ασφαλισμένο καθώς και επιχειρήσεων οπότε οι αποζημιώσεις που δίνουν μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες απέναντι στο ύψους των οικονομικών ζημιών. Οι ασφαλιστικές έχουν υψηλά αποθεματικά στην περιουσία, επίσης και χαμηλό δείκτη ζημιών.

4ον. Τυχόν αυξήσεις από τους αντασφαλιστές θα υπάρξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023  στην διάρκεια της ανανέωσης των αντασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά αυτό θα γίνει σε ένα συνολικό πλαίσιο, όχι λόγω των πυρκαγιών στην Ελλάδα που αποτελούν ένα μέμονωμένο γεγονός.