Πολυεργαλείο η Ασφάλιση Εγγυήσεων

του Γιώργου Καραβία, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Karavias Underwriting Agency SA

Εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας μπορούν να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πιστοδοτική τους ικανότητα με την Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds). 

Η ασφάλιση εγγυήσεων αποτελεί, συν τοις άλλοις, ένα πολυεργαλείο και για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, για να αυξήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και το εισόδημά της. 

Στην Ελλάδα, η έκδοση εγγυητικών επιστολών γινόταν κυρίως από τις τράπεζες πριν αλλάξει η νομοθεσία, βάσει της οποίας μπορούν να χορηγούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγγυητικές επιστολές, ενώ οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδει η Karavias δεν δεσμεύουν μετρητά (cash collaterals). 

Ειδικότερα, η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds) προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές και δυνατότητα cross selling στο τρέχον πελατολόγιο. Πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία, όπου η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο.

Τα οφέλη

Μπορεί να εγγραφεί ως έξοδο στην επιχείρηση, ενώ το ποσό της εγγύησης δεν επιβαρύνει και τον ισολογισμό της επιχείρησης. Είναι πιο άμεση διαδικασία σε σχέση με την τραπεζική και συχνά έχει μειωμένες απαιτήσεις collaterals. Ο επιχειρηματίας αποφεύγει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ή και τη μείωση ορίων τραπεζικού δανεισμού.

Τα είδη των ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών

Σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016, εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδίδονται, εκτός από τα πιστοληπτικά και χρηματοοικονομικά (τράπεζες) ιδρύματα, και από ασφαλιστικές εταιρείες. Καλύπτουν όλα τα είδη των εγγυητικών επιστολών, δηλαδή συμμετοχής, ανάληψης/προκαταβολών, καλής εκτέλεσης, συντήρησης/καλής λειτουργίας, καλής πληρωμής, ενώ καταργούν το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη-τράπεζας.

H αρχιτεκτονική της ασφάλισης εγγυήσεων

Σύμφωνα με την εταιρεία Karavias Underwriting Agency SA –εταιρεία με μακροχρόνια ασφαλιστική διαδρομή, που διακρίνεται για την καινοτομία της στα εξειδικευμένα προϊόντα και σήμερα συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες για τη δημιουργία Εγγυητικών Επιστολών–, «η αρχιτεκτονική των Εγγυητικών Επιστολών από ασφαλιστική εταιρεία είναι εντελώς διαφορετική από των τραπεζών. Δεν απαιτείται η ενεχυρίαση μετρητών ή περιουσιακών στοιχείων και η έκδοσή τους δεν συνδέεται με χρήση αλληλόχρεων-χορηγητικών λογαριασμών».

Διαδικασία αίτησης-διεκπεραίωσης

Η διαδικασία αίτησης-έκδοσης διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτατη ολοκλήρωσή της. Στην εγκεκριμένη επιχείρηση παρέχεται όριο χορήγησης εγγυητικών, το οποίο μπορεί η επιχείρηση να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους. 

Το κόστος της Ασφαλιστικής Εγγυητικής είναι ανταγωνιστικό με το αντίστοιχο των τραπεζών, καθώς δεν επιβαρύνεται από τις απώλειες ρευστότητας που προκαλούν οι ενεχυριάσεις μετρητών και περιουσιακών στοιχείων.

Επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν εγγυητικές επιστολές

Ενδιαφερόμενοι κλάδοι για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μπορεί να είναι τα τρόφιμα και τα ποτά, ο τουρισμός, οι κατασκευές, οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για την ανανέωση της αδείας τους, σε όσους έχει παραχωρηθεί δημόσια κινητή ή ακίνητη περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου, όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό ιδίας συμμετοχής, οι εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

Aπό το περιοδικό Insurance World (Αφιέρωμα Ασφάλιση Εγγυήσεων/Έλενα Ερμείδου)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*