Interlife: Νέο πρόγραμμα «Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης»

Ένα νέο Πρόγραμμα δημιούργησε και προωθεί στην αγορά η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. προκειμένου να προσφέρει οικονομική προστασία σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, έναντι αξιώσεων τρίτων.

Η Εταιρία, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, έχοντας εξασφαλίσει κάλυψη από Αντασφαλιστές υψηλής διαβάθμισης Α+, παρέχει τη δυνατότητα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O – Directors & Officers Liability), έναντι απαιτήσεων τρίτων ή ακόμη και έναντι της Εταιρίας τους για ζημίες που προκλήθηκαν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση καθηκόντων τους, ανεξάρτητα από το ποιος εγείρει την απαίτηση και το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας.

Το Πρόγραμμα αφορά Εταιρίες και τις θυγατρικές τους, Διευθυντικά Στελέχη, Μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους Εταιρίας αλλά και κάθε κληρονόμο, νόμιμο εκπρόσωπο ή σύζυγο όλων των παραπάνω προσώπων, εφόσον εγερθεί απαίτηση εναντίον αυτών των προσώπων και μόνο για λάθη ή παραλείψεις που έγιναν υπό την επαγγελματική ιδιότητά τους.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση απαίτησης, η χρηματική ζημία που καλύπτεται μπορεί να είναι η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης, τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.

Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν έξοδα διαχείρισης κανονιστικής κρίσης, έξοδα έκδοσης σε άλλη Αρχή, επείγοντα έξοδα, αστικές ποινές και πρόστιμα, έξοδα υπεράσπισης για λάθη ή παραλείψεις που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ παρέχεται και κάλυψη αναδρομικής ισχύος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*