δάνεια

Αύξησαν τον δανεισμό τους οι ασφαλιστικές τον Μάιο

του Νίκου Κωτσικόπουλου

Σε αντίθεση κατεύθυνση κινήθηκε ο δανεισμός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των άλλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (τράπεζες, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κλπ), σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της χώρας  το Μάιο αλλά και συνολικά μετά το Μάρτιο.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι διστακτικά σε δανεισμό τους, με αποτέλεσμα ο δανεισμός τους να αυξάνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίθετα οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνέχισαν να εξοφλούν το δανεισμό τους και έδειξαν ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των εκλογών για να προχωρήσουν στα επενδυτικά τους σχέδια με βάση όσα γνωρίζουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αύξησαν το Μάιο το συνολικό υπόλοιπο δανεισμού τους σε 7,738 δισ. ευρώ, με καθαρό νέο δανεισμό εντός του μήνα 164 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα δάνεια ξεπέρασαν κατά 164 εκατ. ευρώ τις εξοφλήσεις.

Αλλά και σε ετήσια βάση που δείχνει τη «μεγάλη εικόνα» προκύπτει ότι η τάση του δανεισμού είναι αυξητική κατά 9,6% από πέρυσι. Αντίθετη είναι η εικόνα για τις άλλες επιχειρήσεις όπου οι εξοφλήσεις ήταν κατά 335 εκατ. ευρώ περισσότερες από τα νέα δάνεια και το σύνολο των δανείων μειώθηκε στα 62,245 δισ. ευρώ. Ωστόσο η ετήσια μεταβολή δείχνει ότι η πιο μακροχρόνια τάση παραμένει θετική και τα δάνεια είναι αυξημένα συνολικά κατά 6,7% από πέρυσι και στους άλλους κλάδους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*