Ασφαλιστικές ζωής: Νέοι κίνδυνοι για το 2023

Ελενα Ερμείδου

Οι ασφαλιστικές ζωής που δεν διαθέτουν επάρκεια κεφαλαιακών αποθεμάτων θα βρεθούν το 2023 αντιμέτωπες με κινδύνους που πηγάζουν από την κατάρρευση  της SVB και της Credit Suisse. Αντίθετα οι ασφαλιστικές περιουσίας, υγείας, ατυχημάτων δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Αναλυτές της Twelve Capital, που ειδικεύονται στις επενδύσεις των (αντ) ασφαλιστικών, αναφερόμενοι στις πιθανές συνέπειες της κρίσης στον τραπεζικό τομέα από την κατάρρευση της SVB και της Credit Suisse, η οποία ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος ρευστότητας  δεν απειλεί όλες τις (αντ) ασφαλιστικές.

Στο μάτι του κυκλώνα μετά τις τράπεζες οι ασφαλιστικές

Ωστόσο, εκτός από τις τράπεζες που βρίσκονται στο μάτι του κύκλωνα, οι ασφαλιστικές ζωής που δεν διαθέτουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα είναι εκτεθειμένες στους κινδύνους της ρευστότητας.  Οι ασφαλιστικές αυτές, προτείνει η Twelve Capital θα πρέπει να επανεξετάσουν και επανακαθορίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από τις απώλειες των ομολόγων  που προέκυψαν μετά την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS αντί του ποσού των 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων, καλές και κακές συνέπειες

Μία καλή συνέπεια της αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες που μπορεί να δώσει χέρι βοηθείας στις ασφαλιστικές ζωής, είναι : η δυνατότητα που έχουν να εκμεταλλευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, τοποθετώντας τα σε κατηγορίες επενδύσεων υψηλότερης απόδοσης.

Μία κακή συνέπεια είναι ότι η αξία των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος μειώνεται, οδηγώντας σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, αν και αυτή η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί, εφ’ όσον τα περιουσιακά στοιχεία μεταφερθούν στη λήξη και το πλασματικό εξοφληθεί πλήρως.

Υπάρχει και ένα αλλά:  που θέτει τις ασφαλιστικές ζωής σε μεγάλο κίνδυνο και έχει να κάνει με τις απρόσμενες αναλήψεις των καταθετών, τις ρευστοποιήσεις για την αύξηση της ρευστότητας από πλευρά τους.

Ασφαλιστικές κατά ζημιών

Στον αντίποδα οι ασφαλιστικές κατά ζημιών (περιουσίας, υγείας, ατυχημάτων) που δεν έχουν λόγο να ανησυχούν αναφέρει, τέλος η Twelve Capital στην μελέτη της.

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*