4ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Ένα συνέδριο, χίλιες ιδέες, μία κατεύθυνση 

Περισσότεροι από 670 σύνεδροι συμμετείχαν ενεργά στο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, για να παρέμβουν και να καταθέσουν ιδέες και προβληματισμούς με στόχο την βελτίωση και την επέκταση του 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα στηχώρα μας.  

Με τίτλο «Σε σταυροδρόμι το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Αναγκαιότητα άμεσωνμεταρρυθμίσεων για αναπτυξιακή ώθηση», το εφετινό 4ο Συνέδριο φιλοξένησε 6 θεματικάπάνελυψηλού επιπέδου, περισσότερες από 35 ομιλίες, ενώ εκπρόσωποι της Πολιτείας και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τους κλάδους των Ασφαλίσεων, τηςΔιαχείρισης Κεφαλαίων και των Επιχειρήσεων, όπως επίσης και κορυφαίοι Ακαδημαϊκοί, συμμετείχαν και κατέθεσαν προβληματισμούς, εμπειρίες και προτάσεις. 

Κορυφαία παρουσία αποτέλεσε αυτή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Εποπτικής ΑρχήςΑσφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – E.I.O.P.A.), Petra Hielkema, ως Κεντρικής Ομιλήτριας του Συνεδρίου. 

Τις ομιλίες και συζητήσεις απασχόλησε έντονα η άμεση ανάγκη για μεταρρυθμιστικέςπαρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας ώστε να ενισχυθεί ο 2ος Ασφαλιστικός Πυλώνας και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επίλυσης απτών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισηςπου σήμερα φθάνουν τα 31, εκ των οποίων τα 27 είναι Τ.Ε.Α. προαιρετικής ασφάλισης και τα 4 Τ.Ε.Α. υποχρεωτικής ασφάλισης. Το 2023 αναμένεται η αδειοδότηση 4 νέων επαγγελματικώνταμείων, από τα οποία πρώτο για να λάβει έγκριση το καταστατικό του είναι αυτό της Alpha Bank, διευρύνοντας έτσι την παρουσία των συστημικών τραπεζών στο χώρο, καθώς θα συμμετέχουν οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. 

Το συνολικό ενεργητικό των Τ.Ε.Α. στην χώρα μας, προσεγγίζει τα 1,81 δισ. €, ενώ η μέσηετήσια απόδοση των χαρτοφυλακίων τους την τελευταία δεκαετία ήταν της τάξεως του 4,5%, αποδεικνύοντας στην πράξη τα οφέλη της δομημένης, μακροχρόνιας, συστηματικής και επαρκώς διαφοροποιημένης αποταμίευσης μέσω της αξιοποίησης της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής διαχείρισης που παρέχουν τα Τ.Ε.Α. 

Την τελευταία πενταετία ο 2ος Πυλώνας στη χώρα μας διανύει ανοδική πορεία, καθώς σε αυτότο διάστημα έχουν ιδρυθεί 14 από τα 27 επαγγελματικά ταμεία προαιρετικής ασφάλισης, ενώαυξημένο είναι πλέον το ενδιαφέρον των διοικήσεων των εργοδοτριών εταιρειών να δημιουργήσουν επαγγελματικά ταμεία, εντάσσοντας την ενέργεια αυτή στην συνολικήστρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, για την ενίσχυση των εργαζομένωντους. 

Το Υπουργείο στηρίζει τον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ όπως είπε στην ομιλία του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, τελούμε εναναμονή της επικείμενης νομοθέτησης ενός μεγάλου μέρους εκ των αναγκαίωνμεταρρυθμίσεων που ζητά η αγορά της Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Στις παρεμβάσεις των ομιλητών για την ενίσχυση και βελτίωση του θεσμού, κυριάρχησαν οιπαρακάτω προτάσεις: 

Ενοποίηση καθεστώτος αδειοδότησης και εποπτείας Τ.Ε.Α. 

Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου, ανεξάρτητου εποπτικού φορέα με αποκλειστικόαντικείμενο την αδειοδότηση και εποπτεία των Τ.Ε.Α. Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλουδήλωσε: «Σχεδιάζουμε την ενίσχυση των εποπτικών αρχών και τημετάβαση από το ισχύον κατακερματισμένο σχήμα σε μια ενιαία εποπτική δομή». 

Θεσμοθέτηση νομοθετικά κατοχυρωμένων κανόνων για την έγκριση νέων ή τηντροποποίηση υφιστάμενων καταστατικών, αλλά και για τις ελεγκτικές και εγκριτικές διαδικασίες. 

Σημαντική καινοτομία για την επιτάχυνση του αδειοδοτικού έργου, αποτελεί η από το 2018 εισήγηση της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. προς τις εποπτικές αρχές για θέσπιση εκ μέρους τους ενός«τυποποιημένου» πρότυπου καταστατικού Τ.Ε.Α., το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και θα συστήνεται για χρήση και υιοθέτησή του από τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργοδότες-εργαζόμενους).  

Σχετικά με αυτό ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, δήλωσε: «ΤοΥπουργείο Εργασίας σχεδιάζει νομοθετικές παρεμβάσεις για το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης Τ.Ε.Α., καθώς και την εισαγωγή πρότυπουκανονισμού». 

Θεσμοθέτηση πολυ-εργοδοτικών Τ.Ε.Α. 

Το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και το σημαντικό ποσοστό των αυτοαπασχολούμενωνστη χώρα μας, το υψηλότερο εντός των χωρών της Ε.Ε., λειτουργεί αποτρεπτικά για την ίδρυσηΤ.Ε.Α., με βάση το ισχύον ελάχιστο όριο των 100 ασφαλισμένων. 

Από το σύνολο των 294.892 επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με στοιχεία του πληροφορικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μόλις το 1,72% των επιχειρήσεων ή 5.072 επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό άνω των 50 εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η νομοθέτηση της δυνατότητας ίδρυσης πολυ-εργοδοτικών Τ.Ε.Α. όπου θα μπορούν να συμμετέχουν μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι ανεξαρτήτως επαγγελματικούδεσμού.  

Σχετικά, η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ανέφερε: «Οιπεριορισμοί στην ίδρυση πολυ-εργοδοτικών ταμείων δεν ευνοούν την επίτευξη οικονομιώνκλίμακας που θα επέτρεπαν την μείωση του επενδυτικού και διαχειριστικού κόστους. Επιπλέον, δημιουργούν στρέβλωση στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων Τ.Ε.Α. και Τ.Ε.Α. από άλλεςχώρες της Ε.Ε. Η θέσπιση της δυνατότητας ίδρυσης πολυ-εργοδοτικών Τ.Ε.Α., θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα σε εργαζόμενους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ελεύθερουςεπαγγελματίες, να αποκομίσουν τα οφέλη της επαγγελματικής ασφάλισης, επανορθώνοντας τησημερινή κατάσταση όπου η πρόσβαση σε αυτά αποκλείεται για τη συντριπτική πλειοψηφία τωνεργαζομένων». 

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, ανέφερεχαρακτηριστικά: «Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις για την διευκόλυνση ίδρυσης πολυ-εργοδοτικώνταμείων». 

Αύξηση βαθμών ελευθερίας στην επενδυτική διαχείριση – πρόσβαση σε προϊόντα κύκλου ζωής 

Σχετικά, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, είπε: «Σχεδιάζουμεπαρεμβάσεις που θα δίνουν την δυνατότητα στα Τ.Ε.Α. να παρέχουν επιλογές επενδυτικούπροφίλ αλλά και προϊόντα κύκλου ζωής». 

Δημιουργία εξειδικευμένου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης τωνσυνταξιοδοτικών παροχών για τους ασφαλισμένους 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Petra Hielkema, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε πολλές χώρες, οι ασφαλισμένοι του 2ου πυλώνα δεν μπορούν να έχουν μια επισκόπηση όλων των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων και παροχών σε ένα μέρος. Ένα σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης θα έλυνε αυτό τοζήτημα και θα βοηθούσε τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι εισόδημα μπορούν να αναμένουνκατά τη συνταξιοδότηση και να αρχίσουν να αξιολογούν εάν αυτό θα είναι επαρκές». 

Εισαγωγή υποχρεωτικής εγγραφής στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Ως προς το θέμα αυτό, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Petra Hielkema, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Πρέπει να εξετάσουμε πώς θα κάνουμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν πραγματικά σε ένα συνταξιοδοτικό πλάνο στο χώρο εργασίας. Εδώ μια εξέλιξη που βλέπουμε είναι η εισαγωγή τηςυποχρεωτικής εγγραφής. Σύμφωνα με αυτή, οι άνθρωποι εγγράφονται αυτόματα σε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα στο χώρο εργασίας και στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθούν. Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αμφότερες αυτό το είδος καθεστώτος, τοοποίο εισήγαγαν οι κυβερνήσεις τους. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα πλαίσια υποχρεωτικήςεγγραφής λειτουργούν». 

Χορηγοί του Συνεδρίου 

Gold Sponsors 

Alphatrust 

AON 

Ευρωπαϊκή Πίστη 

Όμιλος Ευρωκλινικής 

Eurobank 

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ 

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ 

IOLCUS Investments 

Silver Sponsors 

ΤΕΑ Accenture 

Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ 

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

PCS – Professional Computer Services 

Prudential Informatics 

ΤΕΑ Johnson & Johnson  

7Q Investment Group 

ΤΕΑ ΣΟΕΛ 

Tsakos Group of Companies 

Bronze Sponsors 

BETA Securities 

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – ΕΘΕ 

Global Money Managers 

Interamerican 

KPS Group 

Prodea Investments 

ΣΟΛ Crowe 

ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς 

Associate Sponsors 

Intrum 

MPI Hellas 

Systemic 

ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών 

Premium Corporate Participations 

Audire Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Μπαχάς Γραμματίδης & Συνέταιροι 

ConsulTax 

ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική 

Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ  

InNews 

Κάπος & Συνεργάτες Νομικές Υπηρεσίες 

KnK Accounting 

Liberty TAXPROS ΙΚΕ 

Merit Χρηματιστηριακή 

Ogilvy 

OTS – Open Technology Services 

Premia Properties 

Prudential 

ΤΕΑ Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών 

ΤΕΑ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος 

Υπό την Αιγίδα 

Του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Του Υπουργείου Οικονομικών 

Της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών 

Του ΤΕΑ Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος 

Του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού 

Του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων 

Με την Ευγενική Υποστήριξη 

του European Association of Paritarian Institutions 

Media Partners 

Η Ναυτεμπορική 

Naftemporiki.gr 

NaftemporikiTV 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

Insurance World και insuranceworld.gr 

Banks.com.gr 

Capital.gr 

Euro2Day 

Insurance Daily News  

Ασφαλιστικό Marketing 

Banking News 

BizNews 

GRTimes.gr 

Expos Greece 

STAR Κεντρικής Ελλάδας 

TvStar.gr 

Kriti24.gr 

Piraeus365.gr 

XanthiNews 

ΧΡΗΜΑ και ΧΡΗΜΑ Week 

Virus.com.gr  

Pharma & Health Business 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίουbit.ly/OCIN23Information 

 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, 22 & 23 Φεβρουαρίου 2023, Athenaeum InterContinental 

 

 Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου