ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ/PHOTOPRESS Θ&Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ

Τim Currell, ocin23: Επαγγελματικά Ταμεία, Διδάγματα από την εμπειρία στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη και τιμητική ήταν η παρουσία του κ. Tim Currell, Partner, Head of Investment, AON International Wealth στο 4ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν “EU IORP investment governance, lessons learned and future developments”.

Ο κ. Currell εστίασε κυρίως στο ζήτημα της διακυβέρνησης και στα διδάγματα που απορρέουν απο την εμπειρία των τελευταίων ετών.

 

Ειδικότερα, το στέλεχος της AON International Wealth εστίασε στα διδάγματα που απορρέουν από τα ζητήματα ασφαλείας, στρατηγικής, δομής, την καταγραφή στοιχείων, την παρακολούθηση και δημοσίευσή τους.

“Συμφωνούμε όλοι ότι ένα επαγγελματικό ταμείο θα πρέπει να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τις συντάξεις. Ειδικά τα μεγαλύτερα ΕΤΕΑ οφείλουν να έχουν μια σταθερή και στιβαρή διακυβέρνηση. θα πρέπει ακόμη να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, όλα να είναι ξεκάθαρα, σαφή, απλά, ώστε ο ασφαλισμένος να γνωρίζει τι μπορεί να αναμένει από αυτά” είπε ο κ. Currell.

Kαι συνέχισε:

“Όπως είπα, όλα περιστρέφονται γύρω από τη διαχείριση του κινδύνου. Η ασφάλεια των assets των ασφαλισμένων είναι ο σημαντικότερος στόχος. Τα συστήματά μας θα πρέπει να είναι ασφαλή, προκειμένου να θέτουμε εκεί τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μόνο για το ΕΤΕΑ. Επιπλέον, οι επενδύσεις μπορούν να γίνονται συνδυαστικά, αλλά δεν θα πρέπει να βασίζεται κάποιος σε ένα διαχειριστή, είναι ευθύνη της διακυβέρνησης να ελέγχει την ποιότητα του συμβούλου” είπε.

Σχετικά  με το ζήτημα της στρατηγικής ανέφερε:

“Aυτό που μάθαμε, είναι ότι κάθε ασφαλισμένος είναι διαφορετικός αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα. Οι κίνδυνοι αλλάζουν κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής ενός ανθρώπου.  Είναι καλό, να υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε να αυξηθούν τα assets του, στα πρώιμα χρόνια της εργασιακής τους ζωής. Τα μεγαλύτερα μέλη, θέλουν άλλη στρατηγική που να διαφυλάξει τις αποταμιεύσεις τους”.

Σχετικά με το τρίτο δίδαγμα που σχετίζεται με τη δομή, όπως τόνισε αυτή “θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, όπως και οι ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας. Τα μεγάλα ΤΕΑ έχουν ανάγκη από μια επιτροπή διαχείρισης που θα καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγχει διαχειριστές, τη διαχείριση assets κ.ο.κ.”.

Αναφορικά με το ζήτημα της καταγραφής, ο κ. Currell είπε ότι κάθε τμήμα είναι καλό να είναι καταγεγραμμένο, ξεκάθαρο, έτσι ώστε να διαχωρίζεται ποιος έχει την ευθύνη, ποιος είναι ο διαχειριστής. “Θα πρέπει να υπάρχουν συμβόλαια, συμβάσεις, έγγραφα που θα αναφέρουν ποια είναι τα αναμενόμενα καθήκοντα του καθενός”.

Ως προς τη διαχείριση κινδύνου, πρόσθεσε, πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένα έγγραφα για το risk management, τη σύγκρουση συμφερόντων κλπ.

Σχετικά με το θέμα της παρακολούθησης “δεν έχει να κάνει μόνο με την απόδοση. Οι πινακές κινδύνου είναι σημαντικό να καταγράφονται, όπως και η ανθεκτικότητα στον κίδυνο, ενώ σημαντικό είναι να υπάρχει συγκεκριμένη διακυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ESG”.

Τέλος ο κ. Curell τόνισε την αναγκαιότητα δημοσιοποίησης διαφορετικών στοιχείων, όπως τα φορολογικά καθώς αυτό “είναι μια ευκαιρία για τα ΕΤΕΑ να παρουσιάζουν το έργο που κάνουν”.

Συνεχίζοντας, ο κ. Curell  αναφέρθηκε στις μελλοντικές εξελίξεις, που αφορούν:

 

ΦΩΤΟ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ/PHOTOPRESS Θ&Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ