Εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Από την ΤτΕ εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση σχετικά με τις προσεχείς εξετάσεις, στην Αθήνα, στις 18 & 19 Φεβρουαρίου για την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα:

1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, απαιτείται:

α. ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Εξετάσεις Πιστοποίησης, και

β. η καταβολή τέλους εξετάσεων € 80.

2. H ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης είναι η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00.

3. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής του τέλους εξετάσεων είναι η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

4. Η Αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος μόνον ηλεκτρονικά.

5. Κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και το πατρώνυμο να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται στο δικαιολογητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) που θα προσκομίσει ο υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στις εξετάσεις.

6. Μετά την υποβολή της Αίτησης (μετά το πάτημα του πεδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ») στην Τράπεζα της Ελλάδος, εμφανίζεται αυτόματα ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΚΑΥ). Ο ΚΑΥ είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί αντί των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση που θα λάβουν στο e-mail που δήλωσαν, διότι θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τον ΚΑΥ:

– όταν καταβάλουν το τέλος εξετάσεων,

– όταν προσέλθουν στις εξετάσεις, και

– όταν ελέγξουν εάν περιλαμβάνονται τους καταλόγους υποψηφίων/επιτυχόντων.      

7. Το τέλος εξετάσεων €80 πρέπει να κατατεθεί:

– είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κατάθεση),

– είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης τράπεζας (έμβασμα ή e-banking)

υπέρ του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος με ΙΒΑΝ: GR1001000000000007598010102, BIC: BNGRGRAA και δικαιούχο την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο εντολέας πρέπει να δώσει ρητή οδηγία στην τράπεζα να αναγράψει στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ του μηνύματος πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος: πρώτα τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, μετά το ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και στο τέλος το ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (προσοχή: όχι του εντολέα εάν η πληρωμή γίνει από άλλο άτομο) είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες.

Επισημαίνεται ότι ο εντολέας πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι οδηγίες του εκτελέστηκαν επακριβώς διότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση της πληρωμής και την οριστικοποίηση της συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις.

8. Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του τέλους εξετάσεων θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις.

9. Σε περίπτωση κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, κάποιοι υποψήφιοι θα εξετασθούν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023. Ο κατάλογος με τους Κωδικούς Αριθμούς των Υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και οι πληροφορίες για το εξεταστικό κέντρο, την ημερομηνία και τις ακριβείς ώρες των εξετάσεων, θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

sec.certifications@bankofgreece.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*