“ΑΑΑ” για το ESG της Assicurazioni Generali

Η MSCI, κορυφαία διεθνής εταιρεία αξιολόγησης ESG με χαρτοφυλάκιο 3.000 εταιρειών παγκοσμίως, αναβάθμισε την Assicurazioni Generali σε AAA από AA, την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Η αξιολόγηση της MSCI διαπίστωσε ότι η Generali υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα στο undewriting, τη μοντελοποίηση και τα προϊόντα που σχετίζονται με τον περιορισμό του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Η MSCI εξήρε την ηγετική θέση της Generali σε κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, της διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και των υπεύθυνων επενδύσεων.

Η βαθμολογία ΑΑΑ αναγνωρίζει επίσης την ηγετική θέση της Generali στην εταιρική διακυβέρνηση, υπογραμμίζοντας την ανεξάρτητη προεδρία, τον διαχωρισμό των ρόλων μεταξύ προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και την ισορροπία των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Generali έχει τοποθετήσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδίου «Lifetime Partner 24: Driving Growth», καθώς δεσμεύεται να λειτουργεί ως δύναμη υπέρ της οικοδόμησης μιας πιο ανθεκτικής και δίκαιης κοινωνίας ως υπεύθυνος ασφαλιστής, επενδυτής, εργοδότης και corporate citizen.

Ο Philippe Donnet, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Generali, δήλωσε: “Ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Η MSCI αναγνωρίζει την αριστεία μας ως προς την προσαρμογή σε μια κορυφαία προσέγγιση στη Βιωσιμότητα η οποία ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα των επενδυτών. Η αναβάθμιση στο AAA, την υψηλότερη βαθμολογία της MSCI, είναι ένα επίτευγμα για το οποίο όλοι οι άνθρωποι της Generali μπορούν να είναι περήφανοι.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*