Yδρόγειος Ασφαλιστική: Επενδύει σε μια ψηφιακή στρατηγική που υπηρετεί πολλαπλούς στόχους

O ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, το μεγάλο στοίχημα της ασφαλιστικής αγοράς. Όλες οι ραγδαίες αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της, μεταξύ αυτών οι νέες καταναλωτικές συνήθειες, οι αλλαγές στην αγορά και τους τρόπους εργασίας, οι ανακατατάξεις στα κανάλια διανομής, τα δεδομένα από τους νέους αναδυόμενους κινδύνους και άλλοι κρίσιμοι τομείς, έχουν ως καταλύτη την τεχνολογία. 

Η τελευταία τριετία υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική για τον κλάδο, με την έννοια ότι η πανδημία επιτάχυνε τις διεργασίες που, έτσι και αλλιώς, είχαν ξεκινήσει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και υπηρεσιών μας. Πρόκειται για μια ευρύτερη συνθήκη, με ζητούμενο όχι μόνο την αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και –κυρίως– την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα, την αλλαγή κουλτούρας καθώς και του συνολικού μοντέλου λειτουργίας με τρόπους που αντανακλούν θετικά στην εταιρεία, τους εργαζομένους, ασφαλισμένους και συνεργάτες μας. 

Σημαντικά ζητούμενα είναι η συνεχής αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού.

Με αυτό το σκεπτικό, επενδύουμε σε μια ψηφιακή στρατηγική, η οποία αναπτύσσεται σε όλο το εύρος της εταιρείας και των λειτουργιών της και υπηρετεί πολλαπλούς στόχους. 

Ένα από τα πρώτα σημαντικά ζητούμενα είναι η συνεχής αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για ένα εσωτερικό, σε συνεχή εξέλιξη έργο, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από συνεντεύξεις, εκπαιδεύσεις, ερωτηματολόγια και άλλα εργαλεία, με τη συμβολή όλων των τμημάτων και ανθρώπων μας από όλες τις διοικητικές βαθμίδες. 

Στόχος είναι να εντοπίσουμε τομείς όπου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να πετύχουμε μια πιο ευέλικτη, πιο πράσινη, αλλά και πιο ευχάριστη εργασιακή καθημερινότητα, να αναδείξουμε το ταλέντο, να αναπτύξουμε απαραίτητες δεξιότητες, να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, να εξοικονομήσουμε πόρους και τελικά να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους συνεργάτες και ασφαλισμένους μας. 

Οι συνεργάτες μας, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αποτελούν βασικό αποδέκτη της ψηφιακής μας προσπάθειας. Για εμάς ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποτελεί απαραίτητο κρίκο στη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων. Με αυτό το σκεπτικό, επενδύουμε διαχρονικά στο να τους παρέχουμε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, που διευκολύνουν και αναβαθμίζουν το έργο τους, βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους και αναδεικνύουν τον συμβουλευτικό τους ρόλο. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αναβαθμισμένη πλατφόρμα συνεργατών YdrogiosOnline, η βραβευμένη ψηφιακή εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων και πληροφόρησης για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές Ydrogios Dashboard και, φυσικά, η πολυβραβευμένη mobile εφαρμογή μας Ydrogios Agent App, που ουσιαστικά μεταφέρει όλη την εργασιακή καθημερινότητα ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (διαχείριση συμβολαίων, εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνία με την εταιρεία, εξ αποστάσεως υπηρεσίες κ.ά.) στο κινητό του. 

Οι άμεσες, έξυπνες, παντού και πάντα διαθέσιμες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους μας αποτελούν, φυσικά, άλλον έναν βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Στόχος εδώ είναι η προσθήκη αξίας και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του ασφαλισμένου από την έναρξη της ασφάλισής του, τα μετέπειτα στάδια της επαφής και σχέσης του με την εταιρεία μέχρι, φυσικά, την κρίσιμη στιγμή της αποζημίωσης. 

Στόχος η προσθήκη αξίας και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του ασφαλισμένου, από την έναρξη της ασφάλισής του, τα μετέπειτα στάδια της επαφής και σχέσης του με την εταιρεία μέχρι, φυσικά, την κρίσιμη στιγμή της αποζημίωσης.

Οι καινοτόμες υπηρεσίες EasySign –εξ αποστάσεως υπογραφή ασφαλιστικών εγγράφων– καθώς και του Έξυπνου Προασφαλιστικού Ελέγχου για την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων οχημάτων στο συμβόλαιο, αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα σε αυτό το πλαίσιο. Το ίδιο, φυσικά, και το My Ydrogios –web πλατφόρμα και mobile εφαρμογή–, η βασική «πύλη» κάθε ασφαλισμένου μας σε ό,τι έχει σχέση με την ασφάλισή του, τη διαχείριση και πληρωμή των συμβολαίων του, την παρακολούθηση της πορείας αποζημίωσης, την εύκολη λήψη και αποστολή ασφαλιστικών εγγράφων, την κλήση βοήθειας και άλλες λειτουργίες που συνεχώς ενσωματώνονται. 

Να τονίσουμε επίσης την προσπάθεια και επένδυση που κάνει η εταιρεία στους τομείς της επιχειρησιακής συνέχειας και ασφάλειας των δεδομένων –θέματα που αντανακλούν άμεσα στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη λειτουργική ετοιμότητα–, λέγοντας ότι είμαστε η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που έχουμε αποκτήσει πιστοποίηση τόσο για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001) όσο και για το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (ISO 22301). 

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ήταν η Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της χρονιάς στα Digital Finance Awards 2022, με τις εφαρμογές και υλοποιήσεις της να λαμβάνουν πολλαπλές επιμέρους διακρίσεις τόσο στον θεσμό αυτό όσο και στα IMPACT Bite Awards 2022. Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ως επιστέγασμα όλων όσων κάνει η εταιρεία μας στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, και όχι μόνο, καθώς η ψηφιακή προσπάθεια είναι συνεχής και απόλυτα ενσωματωμένη στη στρατηγική μας για την «επόμενη μέρα». 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*