Θ. Παπαδημητρίου, ΕRGO: Μέσα από τη νέα στρατηγική, ενισχύουμε την παρουσία μας στις ασφαλίσεις Ζωής/Υγείας

Στα καινοτόμα εργαλεία που δημιουργεί η ERGO Ασφαλιστική προς όφελος των ασφαλισμένων εστιάζει ο κ. Θάνος Παπαδημητρίου, διευθυντής Στρατηγικών έργων Ζωής και Υγείας της ERGO Ασφαλιστικής, δηλώνοντας αισιόδοξος σχετικά με την αναπτυξιακή δυναμική στην ασφαλιστική αγορά.

iw? Το ξέσπασμα της πανδημίας αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς αναγκάστηκαν να εισαγάγουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Πόσο έτοιμη ήταν η ERGO Ασφαλιστική για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και σε ποιες ενέργειες προχώρησε;

απ. Η αλήθεια είναι ότι στην κουλτούρα της ERGO είναι να αντιμετωπίζει τις όποιες κρίσεις ως ευκαιρίες και να βγαίνει πιο δυνατή. Η πανδημία, λοιπόν, λειτούργησε ως επιταχυντής υλοποίησης της στρατηγικής μας, καθώς ήδη ένας μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών ήταν σε εξέλιξη. Παράλληλα, ο τρόπος που αλληλεπιδρούν οι πελάτες με τις εταιρείες και γενικότερα η καταναλωτική συμπεριφορά άλλαξε, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν πλέον οι νέες τεχνολογίες. 

Στην ERGO, αντιλαμβανόμενοι την αξία της καινοτομίας, την αναγκαιότητα παροχής νέων τεχνολογικών λύσεων και τη σημασία της συνεχούς προσαρμογής σε νέα δεδομένα, σχεδιάσαμε τη στρατηγική μας με όραμα να γίνουμε η πρώτη επιλογή για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους μας. 

Αναβαθμίσαμε με νέες δυνατότητες τα ψηφιακά μας εργαλεία απλοποιώντας τις διαδικασίες για τους συνεργάτες μας, δημιουργήσαμε νέες, καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις για τους ασφαλισμένους μας και επενδύσαμε σε εργαλεία ρομποτικής και αυτοματοποίησης διαδικασιών για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας.

iw? Προσφάτως, διαθέσατε νέα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά, όπως το ERGO Μy Fund. Ποια είναι τα προγράμματα, τι προσφέρουν και πώς καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις συνεργατών και καταναλωτών σε συνάρτηση με την ανάγκη για ευκολία και άμεση εξυπηρέτηση;

απ. Σε πρώτη φάση, προσφέρονται ήδη δύο προϊόντα. Το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ERGO My Fund-Flex Plan και το πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ERGO My Fund-Invest Plan. Αποτελούν ένα σύνολο καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν ιδανικά την επένδυση με την ασφάλιση και αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO. Είναι σχεδιασμένα με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών, με απόλυτη διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα όσον αφορά στην παρακολούθηση της επένδυσής τους. 

Στην κουλτούρα της ERGO είναι να αντιμετωπίζει τις όποιες κρίσεις ως ευκαιρίες και να βγαίνει πιο δυνατή

Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα που προσφέρουν τα προϊόντα ERGO My Fund είναι πως, σε συνεργασία με την MEAG, την εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου Munich Re, παρέχουν πρόσβαση σε Επενδυτικά Κεφάλαια MEAG Funds, που εξασφαλίζουν δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα με υψηλή ποιότητα στη διαχείριση των επενδύσεων και τεράστια διασπορά. 

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια και να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη σύνθεση χαρτοφυλακίου, από ένα ή περισσότερα αμοιβαία, σύμφωνα με το επενδυτικό του προφίλ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να αναδιαρθρώνει τη σύνθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλέξει, δύο φορές ετησίως, χωρίς κανένα περαιτέρω κόστος.

iw? Επενδυτικού τύπου προϊόντα Unit Linked δεν πρόσφερε μέχρι τώρα η ERGO Ασφαλιστική. Τι άλλαξε στη στρατηγική σας και πήρατε την απόφαση να σχεδιάσετε τα προγράμματα ERGO My Fund; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του έργου δημιουργίας των συγκεκριμένων προϊόντων;

απ. Θεωρούμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στη χώρα μας, καθότι είναι γνωστό το θέμα της χαμηλής διείσδυσης που παρουσιάζει ο κλάδος μας στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν, την αβεβαιότητα που κυριαρχεί, λόγω πληθωρισμού, ενεργειακού κόστους, και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι υπάρχει αναπτυξιακή δυναμική στην ασφαλιστική αγορά, καθώς η υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων, η σημαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. 

Η ERGO διατηρεί, εδώ και χρόνια, ηγετική θέση στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων και μέσα από τη νέα στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της και στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, έτσι ώστε να αναδειχθεί ηγέτης και σε αυτούς τους κλάδους ασφάλισης. 

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε την υψηλή τεχνογνωσία του ομίλου μας και, σε συνεργασία με τη MEAG, την εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου Munich Re, σχεδιάσαμε τα προγράμματα ERGO My Fund. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων ήταν μια πρόκληση για όλη την ομάδα συναδέλφων που συνεργάστηκε για αυτό το έργο, καθώς απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις, ξεχωριστές δεξιότητες σε συνδυασμό με αποτελεσματικό συντονισμό πολλών και διαφορετικών εσωτερικών λειτουργιών τόσο εντός της εταιρείας όσο και του ομίλου. Ο στόχος όμως ήταν κοινός και όλη η ομάδα ήταν προσηλωμένη στο τελικό αποτέλεσμα.

iw? Μέ βάση την προσωπική σας εμπειρία, πιστεύετε ότι τα επενδυτικού τύπου προϊόντα Unit Linked είναι ελκυστικά για τους καταναλωτές και γιατί;

απ. Τα Unit Linked αποτελούν μια λύση που συνδυάζει την επένδυση με την ασφάλιση. Τα προγράμματα αυτά είναι συνδεδεμένα με αμοιβαία κεφάλαια ειδικά σχεδιασμένα για ασφαλιστικές εταιρείες και προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταδιακή επένδυση μέσω ενός οργανωμένου συστήματος τακτικών πληρωμών, με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για το μέλλον. Ουσιαστικά, αποτελούν μια εναλλακτική της απλής αποταμίευσης, καθώς ο ασφαλισμένος επενδύει μέρος των χρημάτων του σε αμοιβαία κεφάλαια με μια αυστηρά ελεγχόμενη ως προς τον κίνδυνο επενδυτική προσέγγιση και με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. 

Επενδύσαμε σε εργαλεία ρομποτικής και αυτοματοποίησης διαδικασιών για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται ο ασφαλισμένος από τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάτι που δεν είναι εύκολο με προϊόντα βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επενδύει τακτικά ένα ποσό που να ταιριάζει στον οικονομικό του προγραμματισμό. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα Unit Linked διέπονται από ένα πολύ αυστηρό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ως προς τον σχεδιασμό και τον τρόπο διανομής τους, προς τούτο και τα προϊόντα ERGO My Fund παρέχουν πλήρη διαφάνεια στους πελάτες και ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων με επίκεντρο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή προκειμένου να διευκολύνουν την παροχή πλήρους και ορθής πληροφόρησης στους υποψήφιους πελάτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*