Η ιστορική αναδρομή της INTERLIFE

Τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2021 δημοσίευσε η INTERLIFE Ασφαλιστική, ο οποίος αποτυπώνει το όραμα και τις δράσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ανταπόκρισή της στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της περασμένης χρονιάς.  

Σε αυτό το πλαίσιο, αναρτήθηκε ένα ενδιαφέρον infographic με την ιστορική της αναδρομή…