Ασφαλιστικές: Πώς επηρεάστηκαν από την πτώση των ομολόγων και των μετοχών

Λογιστική μείωση 5,24% υπέστη το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών, λόγω της πτώσης των ευρωπαϊκών και ελληνικών ομολόγων

Η πτώση της αξίας των ευρωπαϊκών ομολόγων και των ελληνικών επηρέασε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμόρφωσε τις συνθήκες για υποχώρηση κατά 5,24% στο δεύτερο τρίμηνο. Ανάλογη εικόνα παρατηρήθηκε και στα αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού στα οποία επενδύουν οι ασφαλιστικές. 

Το παράδοξο ήταν ότι οι μετοχές στις οποίες επενδύουν οι ασφαλιστικές είχαν πολύ καλύτερη εικόνα και η υποχώρηση της αξίας τους ήταν συγκριτικά ασήμαντη, με αποτέλεσμα η αξία των επενδύσεων σε μετοχές ως τμήμα του συνολικού ενεργητικού των ασφαλιστικών να αυξηθεί. 

Η εικόνα ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερη στο τρίτο τρίμηνο, με βάση τους δύο πρώτους μήνες, αλλά σημασία έχει το πώς θα κλείσει ο Σεπτέμβριος τόσο για τις μετοχές όσο και για τα ομόλογα με την επόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, η οποία επηρεάζει την αγορά. 

Έτσι, στα 18.987 εκατ. ευρώ, κατά 5,24%, μειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι 20.036 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν, επίσης, κατά 865 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.630 εκατ. ευρώ, έναντι 14.495 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 

Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε συνολικά κατά 1.049 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αναλυτικά, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 185 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.697 εκατ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022. 

Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 24 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 907 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 790 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 8,9% στο δεύτερο τρίμηνο φέτος έναντι 9,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η πτώση είναι της τάξης της μισής ποσοστιαίας μονάδας. 

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 10.604 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 11.200 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποτιμήσεων των τίτλων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 55,8% το δεύτερο τρίμηνο, από 55,9% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 3.842 εκατ. ευρώ, έναντι 4.137 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 20,2%, έναντι 20,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της αποτίμησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού. 

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε σε 694 εκατ. ευρώ, έναντι 699 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,5% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 3.494 εκατ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022, έναντι 3.642 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 865 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.630 εκατ. ευρώ. 

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 816 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 10.613 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 3.017 εκατ. ευρώ. Το 70,3% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*