Πώς θα υπολογιστεί το clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας προσδιορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού και διαμόρφωσης των τελικών ποσοστών αυτόματης επιστροφής (clawback) και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Σημειώνεται ότι η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2022.

Ειδικότερα:

1α. Από 01.01.2022, υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, που προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

περισσότερα στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*