Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά: Απαραίτητοι ίδιοι κανόνες λειτουργίας στην ασφαλιστική αγορά

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΕΠ), ως θεσμικός αποδέκτης σχετικών αιτημάτων και με αφορμή την «ανησυχία» που επικρατεί στους Επαγγελματίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και τα σωματεία του κλάδου με μια ακόμη πλατφόρμα προώθησης συμβολαίων αυτοκινήτου, ξεκαθαρίζει ότι στέκεται δίπλα στον κλάδο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν μπορεί να παραβαίνονται βασικοί κανόνες της ίσης αντιμετώπισης των συνεργατών όλων των δικτύων διανομής.

Καμία ασφαλιστική Εταιρία δεν μπορεί να οδηγεί τους πελάτες προς συγκεκριμένο δίκτυο διανομής με «ειδικό» ασφάλιστρο, αναγάγοντας την τιμή σε πλεονέκτημα που καθορίζει την επιλογή του κοινού.

Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, ότι για την ομαλή πορεία της αγοράς είναι απαραίτητη η ίση αντιμετώπιση όλων των δικτύων διανομής και θα πρέπει για όλους να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για να μη θίγονται βάναυσα οι επαγγελματίες του κλάδου συρρικνώνοντας τα εισοδήματά τους.