Τριετές ομόλογο 300 εκ. ευρώ για τη ΔΕΗ με ρήτρα μείωσης εκπομπών C02

Την έκδοση νέου τριετούς ομολογιακού δανείου 300 εκ. ευρώ, που μπορεί να παραταθεί κατά δύο έτη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει ρήτρα μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα όρος του δανείου θα είναι να έχει μειώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 η ΔΕΗ τις εκπομπές C02 κατά 40% σε σχέση με τις εκπομπές του 2019.

Πρόκειται για κοινό ομολογιακό, με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης χωρίς εξασφαλίσεις, με Αρχικούς Ομολογιούχους, Συντονιστές και Συνδιοργανωτές την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς, όπως επίσης την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων και Πληρεξούσιο Καταβολών.

Η σύμβαση για το δάνειο υπογράφηκε χθες στις 15 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.

Η ρήτρα τέθηκε στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η τήρησή της διαμορφώνει ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*