Γ. Ρούντος: Η Εμπιστοσύνη εφαλτήριο για την Ασφάλιση

Μια ενδιαφέρουσα σχολιαστική προσέγγιση με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης, σε ανάρτηση του Γιάννη Ρούντου, Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN από το προσωπικό του λογαριασμό στο Linkedin.

“Κατά την 11η Νοεμβρίου, «Ημέρα Ασφάλισης» για την ελληνική ασφαλιστική κοινότητα, συνηθίζονται νουθεσίες πάνω στη λογική της «ασφαλιστικής συνείδησης». Ωστόσο, αυτή η συζήτηση μεταθέτει με σχετική «ελαφρότητα» το ζήτημα της μέριμνας πρωτίστως στον πολίτη. Ζητείται από αυτόν, «συνείδηση»…

Εμείς όμως, οι άνθρωποι της Ασφαλιστικής Αγοράς, οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό για το οποίο φέρουμε οι ίδιοι την αδιαμφισβήτητη ευθύνη: στη Σχέση Εμπιστοσύνης με τον Πελάτη.

Η εδραίωση και συνεχής ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα πρέπει είναι το ζητούμενο από το δυναμικό διοίκησης και πωλήσεων της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Είναι γνωστό πως αυτή τη Σχέση Εμπιστοσύνης, παλαιότερες παθογένειες (που, ευτυχώς, έχουν περιοριστεί) και γεγονότα την έχουν τραυματίσει.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε την αναγκαιότητα της Ασφάλισης μέσα από την πραγματικότητα βιωματικών εμπειριών – με αληθινές ιστορίες. Ένας μορμόνος ιερέας, ο Vernon Sanders, έλεγε: «Η εμπειρία είναι σκληρός δάσκαλος, γιατί πρώτα σε εξετάζει και μετά παραδίδει μάθημα».

Τουλάχιστον, οι εμπειρίες των άλλων παραδίδουν μαθήματα ασφαλιστικής προβλεπτικότητας και πρόνοιας. Ημέρα Ασφάλισης είναι η κάθε ημέρα περιορισμού της έκθεσης σε οποιονδήποτε κίνδυνο”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*