Το εμβόλιο της Moderna ισχυρότερο από της Pfizer

Νέα δεδομένα από τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι τα εμβόλια mRNA είναι πολύ αποτελεσματικά. Όμως, τεκμηριώνεται ότι με την πάροδο του χρόνου, εκείνο της Moderna υπερτερεί σημαντικά, έναντι αυτού της Pfizer στην πρόληψη της συμπτωματικής νόσου.

Ειδικότερα, 4 μήνες μετά τη 2η δόση η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer μειώθηκε από 91% σε 77%, ενώ εκείνου της Moderna παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα. Πάντως, και τα δύο εμβόλια παραμένουν πολύ αποτελεσματικά στην πρόληψη σοβαρής νόσησης και εισαγωγής στο νοσοκομείο, που είναι το κύριο ζητούμενο.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*