Πλούσιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ: Τι περιλαμβάνει για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο

Έμφαση στα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα των διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας, διακρίνουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. σ’ ένα πλούσιο θεματολόγιο με πανεπιστημιακές συνεργασίες.

Αναλυτικά, τα θεματικά αντικείμενα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αμέσως επόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων του Ε.Ι.Α.Σ., έχουν ως εξής:

  • Σεπτέμβριος 2021

           Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 19:20

            Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 10:00 – 14:00, από την Τρίτη  14 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 

            Έναρξη: Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

           Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 19:20

           Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 

  • Οκτώβριος 2021

EXECUTIVE DIPLOMA IN INSURANCE BUSINESS ADMINISTRATION

Σε Επιστημονική Συνεργασία με το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού   Μετασχηματισμού  του Πανεπιστημίου Πειραιώς! 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00 – 19.20, από την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 

           Δευτέρα και Τετάρτη, 11 και 13 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:20

            Έναρξη: Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 

           Τρίτη και Πέμπτη, 19 και 21 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:20

Καθώς η εποχή μας είναι πλήρης ραγδαίων εξελίξεων στη ζωή και στην εργασία μας, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ. διευκολύνει πολύ στην αντιμετώπιση των νεοδιαμορφωνόμενων προκλήσεων, αφού εγγυάται την απόκτηση των πλέον άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά μας, την απόδοση της εργασίας μας και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*