Κέρδη 1 δις. δολ. για τη Swiss Re το α’ εξάμηνο του έτους

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Με αισιοδοξία ατενίζει ξανά το μέλλον ο ελβετικός αντασφαλιστικός κολοσσός Swiss Re, μετά την εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών το α’ εξάμηνο του 2021. Η Swiss Re “γύρισε» σε κερδοφορία 1 δις. δολάρια (ενώ είχε κλείσει το 2020 με ζημίες 1,1 δις. δολ.), την οποία απέδωσε στις πολύ ισχυρές επιδόσεις του κλάδου περιουσίας-ατυχημάτων, τον μειούμενο αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊου και την θετική τάση στα ασφάλιστρα. Ο διευθύνων σύμβουλος Christian Mumenthaler επιβεβαίωσε ότι η μονάδα αντασφαλιστικών λύσεων για επιχειρήσεις Corporate Solutions –που εμφάνιζε επί μακρόν προβλήματα- έχει επιστρέψει σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας, μετά την αναδιάρθρωσή της στο τέλος του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, ο κλάδος αντασφάλισης περιουσίας-ατυχημάτων της Swiss Re εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,2 δις. δολ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι καθαρών ζημιών 519 εκατ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. «Στο κόκκινο» παρέμεινε πάντως ο κλάδος ζωής και υγείας, που εμφάνισε καθαρές ζημίες 119 εκατ. δολ. το α’ εξάμηνο, εξαιτίας ζημιών συνδεόμενων με την πανδημία του κορωνοϊού.

Η μονάδα Corporate Solutions «έγραψε» στο  α’ εξάμηνο καθαρά κέρδη 262 εκατ. δολ. έναντι ζημιών 312 εκατ. δολ.  ένα χρόνο πριν, τα οποία επετεύχθησαν παρά τις υψηλές ζημίες από φυσικές καταστροφές ύψους 155 εκατ. δολ. που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Uri  που έπληξε τις ΗΠΑ το α ‘ τρίμηνο.

Ο συνδυασμένος δείκτης του κλάδου γενικών αντασφαλίσεων της Swiss Re βελτιώθηκε εντυπωσιακά στο 94,4% από 115,8% το α’ εξάμηνο του 2020, με τον ελβετικό όμιλο να σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της πειθαρχημένης ανάληψης κινδύνου και των βελτιωμένων περιθωρίων, βρίσκεται σε τροχιά να πετύχει τον στόχο για κανονικοποιημένο συνδυασμένο δείκτη κάτω από 95% για τη φετινή χρήση. Τα καθαρά ασφάλιστρα του κλάδου περιουσίας-ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 8,9% στα 10,5 δις. δολ.,  τα ασφάλιστρα της μονάδας Corporate Solutions αυξήθηκαν 3,3% στα 2,6 δις. δολ  και του κλάδου υγείας και ζωής αυξήθηκαν κατά 12,6% στα 7,5 δις. δολ. 

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την βελτιωμένη κερδοφορία του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του έτους», δήλωσε ο  Christian Mumenthaler. “Η έμφαση που δίνουμε στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων αποδίδει καρπούς. Παράλληλα, δρέπουμε και τα οφέλη των αποφασιστικών μας κινήσεων που επανέφεραν σε θετική τροχιά την Corporate Solutions. Αν και ο κλάδος υγείας και ζωής επηρεάζεται ακόμα από αξιώσεις που συνδέονται με τον κορωνοϊό, τα θεμελιώδη μεγέθη κινούνται θετικά.  Όλες οι δραστηριότητές μας αναπτύσσονται και η πολύ ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση μας επιτρέπει να διερευνήσουμε ελκυστικές ευκαιρίες σε όλα τα πεδία». 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*