ΕΕΘ: Ζητά γνωμοδότηση από δικηγορικό γραφείο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού που καταγγέλουν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αναδεικνύει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα στηρίζοντας τους ασφαλιστές μέλη του στην προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος ανάθεσε σε έγκριτο δικηγορικό γραφείο, την σύνταξη γνωμοδότησης επί του θέματος του αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται από διάφορους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

Αναλυτικά:

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατανοεί την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία που εκφράζει ο κλάδος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών λόγω των ανορθόδοξων εμπορικών πρακτικών που ακολουθούν τα λεγόμενα εναλλακτικά κανάλια πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, όπως τα τραπεζικά ιδρύματα και οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Ειδικά τα τραπεζικά ιδρύματα δεν δικαιούνται να προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια, ως προϋπόθεση ώστε να πραγματοποιήσει ο καταναλωτής κάποια άλλη αναγκαία τραπεζική συναλλαγή.

Ο κλάδος κάνει λόγο για φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς οι παραπάνω διανομείς προσφέρουν συνδυασμένες παροχές με την υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων όπως πρόσθετες παροχές ή και σημαντικές μεμονωμένες εκπτώσεις.

Μάλιστα το ΕΕΘ στηρίζοντας τους ασφαλιστές μέλη του στην προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος ανάθεσε σε έγκριτο δικηγορικό γραφείο, την σύνταξη γνωμοδότησης επί του θέματος του αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται από διάφορους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν, η υπάρχουσα νομοθεσία απαγορεύει σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές, ιδίως να προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου, και να διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων.

Παρόλα αυτά, καθημερινά τα τραπεζικά ιδρύματα αξιοποιούν τη σχέση που έχουν με τους πελάτες (μπλοκ επιταγών, δανειακές υποχρεώσεις, ευνοϊκές απολαβές καταθέσεων) και τους πιέζουν για ασφαλιστική συνεργασία.

Πολλά είναι τα παραδείγματα ιδιαίτερα δελεαστικών προσφορών από διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (τράπεζες, πλατφόρμες σύγκρισης τιμών), όπως η αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων του πελάτη ή η παροχή ασφαλιστηρίου υγείας τέκνου σε πολύ χαμηλή τιμή ή ακόμη και έκπτωσης σε συνδρομητικά πακέτα τηλεόρασης, όπως και οι αναφορές για προχειρότητα, βιασύνη και εν γένει πλημμελή εκτέλεση της υποχρέωσης πληροφόρησης, με τους πελάτες να ενημερώνονται για ασφαλιστικά προϊόντα είτε τηλεφωνικά είτε ακόμη και στα γκισέ τραπεζών και εν κατακλείδι να συνάπτουν ασφαλιστικές συμβάσεις χωρίς να έχουν επί της ουσίας ενημερωθεί επαρκώς για το είδος της ασφάλισης, την ασφαλιστική κάλυψη, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες πρακτικές συνιστούν παραβίαση τόσο κανόνων δεοντολογίας που υπαγορεύονται από τον ν. 4583/2018, όσο δε, περιπτωσιολογικά, και παραβίαση της νομοθεσίας για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ακόμη δε και της προστασίας του καταναλωτή.

Όπως αναφέρει στο ΔΤ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με τίτλο: Αθέμιτο ανταγωνισμό καταγγέλλουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*