Ποια πρέπει να είναι η διαχείριση ασθενών με long COVID-19

Οι ερευνητές κατέγραψαν ένα 10% των αναρρωσάντων από νόσο COVID-19 που αντιστοιχεί 17 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως με εμμένοντα συμπτώματα , σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό Annals of Internal Medicine.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα ΨαλτοπούλουΕλένη ΚορομπόκηΜαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (CDC) εξέδωσε οδηγίες σχετικά με διάγνωση, αξιολόγηση και διαχείριση των ασθενών με εμμένοντα συμπτώματα.

Για τη χαρτογράφηση του post Covid ή long Covid συνδρόμου, που χαρακτηρίζεται από εμμένοντα συμπτώματα από διαφορετικά συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού θεωρείται επιτακτική η συνεχής συλλογή κλινικών  δεδομένων και  επιδημιολογικών μελετών καθώς και η αναγνώριση των παραγόντων  κινδύνου.

Με δεδομένη την διακύμανση της έντασης αλλά και τη ποικιλία των συμπτωμάτων που μπορεί να έπονται της οξείας φάσης της νόσου COVID-19, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της αντιμετώπισης με διεπιστημονική προσέγγιση από ομάδα επαγγελματιών υγείας.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*