Οι Ψηφιακές Ακαδημίες του CSIi και της Eurolife FFH επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο

Οι Ψηφιακές Ακαδημίες Γονέων και Μαθητών, ένα δωρεάν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Cyber Security International Institute που υλοποιείται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, έχουν υποδεχθεί περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες συνολικά από την έναρξή τους. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μικρούς και μεγάλους για τους ψηφιακούς κινδύνους και τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και της τεχνολογίας. Η Eurolife FFH υποστηρίζει την υλοποίησή του, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οκτώ κύκλοι της Ψηφιακής ΑκαδημίαςParent Edition και πέντε κύκλοι της Ψηφιακής ΑκαδημίαςStudent Edition, με συμμετέχοντες από ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην Ακαδημία Γονέα συμμετείχαν περισσότεροι από 1.800 γονείς, οι οποίοι ενίσχυσαν τις γνώσεις τους γύρω από τους ψηφιακούς κινδύνους, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο με ασφάλεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες: τα ζητήματα τεχνικού χαρακτήρα (όπως οι διαδικτυακές απάτες, το online phishing, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και η περιήγηση μέσω κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών), την επικοινωνία του ανηλίκου στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το online gaming (όπου καλύφθηκαν οι θεματικές της αποπλάνησης ανηλίκων, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και του εθισμού στο διαδίκτυο), καθώς και τη συνολική ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Στην Ακαδημία Μαθητή περισσότερα από 1.200 παιδιά και έφηβοι, εκπαιδεύτηκαν πάνω σε βασικές γνώσεις προγραμματισμούρομποτικής και game development. Όλα τα μαθήματα υλοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα SeRi (STEM-Engineering-Robotics-Informatics) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Και οι δύο Ακαδημίες θα επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο με νέους κύκλους μαθημάτων, μετά από μια σύντομη διακοπή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Η Eurolife FFH, εστιάζοντας στην ουσία των πραγμάτων, είναι προσανατολισμένη σε δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση. Γι’ αυτό συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες, όπως οι Ψηφιακές Ακαδημίες του CSIi, που βοηθούν την προσωπική ανάπτυξη μέσα από χρήσιμες και σύγχρονες δεξιότητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*