Γιατί οι άνθρωποι δεν ασφαλίζονται ;

της Ελενας Ερμείδου

Ο Covid-19 αποκάλυψε τα κενά προστασίας, παρά ταύτα δηλώνουμε απροθυμία ως την ασφάλιση της υγείας μας.

Να συμπεράνουμε ότι κάποιοι είναι καλά ασφαλισμένοι δεν έχουν λόγο να αγοράσουν πρόσθετες καλύψεις, κάποιο αγνοούν τον κίνδυνο, ότι το κράτος δεν διευκολύνει την ασφάλιση με την παροχή κινήτρων. Πραγματικά θα άξιζε η εκπόνηση μίας ανεξάρτητης έρευνα στην Ελλάδα που να δώσει απαντήσεις.

Τι λένε τα στοιχεία στην Ευρώπη

Ακόμα και μετά την  πανδημία, ο περισσότερος κόσμος δεν ενδιαφέρεται να αυξήσει τις ασφαλιστικές του καλύψεις, σύμφωνα με μελέτη της Allianz. Στην Ισπανία, στην Γαλλία και στην Ιταλία, στις τρεις Ευρωπαϊκές χώρες που ο κόσμος βίωσε χειρότερα τον ιό, καταγράφεται ενδιαφέρον.  Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον για αύξηση των ασφαλιστικών καλύψεων ήταν για την Ισπανία 16%, για την Γαλλία 15%  και για την Ιταλία 11%.

Το χαμηλότερο ενδιαφέρον  για αύξηση των ασφαλιστικών καλύψεων έδειξαν οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί με 7% και 8% αντίστοιχα. Είναι πολύ πιθανό στην δήλωση ενδιαφέροντος να παίζει ρόλο ότι ο πληθυσμός αυτός είναι καλά ασφαλισμένος, όπως επίσης και ότι δεν υπήρξε υψηλό αρνητικό αντίκτυπο από τον Covid-19 στις χώρες αυτές.

Στην Ιταλία και τη Γαλλία, στις δύο χώρες αυτές χώρες της Ευρώπης που υπήρξε τεράστιο πλήγμα από τον κορωνοϊό, οι ερωτηθέντες στην έρευνα της Allianz απάντησαν ότι θέλουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους στην ασφάλιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*