Ποια στοιχεία πρέπει να έχει μαζί του ο πολίτης για τον εμβολιασμό

Οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας του εμβολιασμού έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα emvolio.gov.gr, ο πολίτης θα πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη προσέλευσή του στο Εμβολιαστικό Κέντρο (τουλάχιστον 15’ πριν από την ώρα του ραντεβού), προκειμένου να μην επιβαρύνει την ομαλή ροή της διαδικασίας εμβολιασμού και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πολίτης οφείλει να έχει μαζί του:

*Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, ώστε να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του.
*Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού του.
*Επιπλέον, να φέρει τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*