Πουλά συμμετοχές και αναμορφώνεται η Aviva

της Ελενας Ερμείδου

Ταμπέλα πώλησης της Ιταλικής της κοινοπραξίας Aviva Vita, ανήρτησε η Aviva. Η UBI Banca είναι αυτή που θα εξαγοράσει το μερίδιο της Aviva στην Aviva Vita. H πρόθεση της πώλησης έρχεται αφού ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα ως διευθύνουσα σύμβουλος η Amanda Blanc και η οποία σχεδιάζει να αναμορφώσει το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου.

Η Aviva συμφώνησε να πουλήσει το 80% της συμμετοχής στην Aviva Vita στην UBI. Το αντίτιμο της συμφωνίας ορίστηκε στα 400 εκατομμύρια στερλίνες, αυξάνοντας την καθαρή αξία τους ενεργητικού της σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2020 κατά 0,12 δισεκατομμύρια στερλίνες. και ενισχύοντας τα αποθεματικά κεφάλαια του δείκτη Solvency II κατά 0,22 δισεκατομμύρια στερλίνες.

Το 2019, τα κέρδη  μετά φόρων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της Aviva Vita διαμορφώθηκαν στα 523 εκατομμύρια λίρες και δεν κατεβλήθη μέρισμα. Τα ακαθάριστα περιουσιακά στοιχεία στα 16,32 δισεκατομμύρια λίρες στις 30 Ιουνίου 2020.

Τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής της θα ενισχύσουν περαιτέρω την ρευστότητα της παράλληλα θα συνεισφέρουν στους στόχους διαχείρισης κεφαλαίου της και μείωσης των χρεών της.  είπε ότι τα έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της κεντρικής ρευστότητας της Aviva και θα θεωρηθούν ως μέρος των ευρύτερων στόχων διαχείρισης κεφαλαίου και μείωσης χρεών της Aviva.

Η εξαγορά του μεριδίου της από την UBI Banca δεν θα αλλάξει τις πολιτικές των συμβολαίων της.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί  στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*