Μ. Αλεξίου, CSR Hellas: Ηγετικός ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

Προτεραιότητα για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων και τους επενδυτές αποτελούν πλέον ζητήματα ΕΚΕ, τα οποία αξιολογούνται συνεχώς με στόχο μια Βιώσιμη Ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, η πανδημία αποτέλεσε ένα νέο στοιχείο εκκίνησης με βάση τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στο νέο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε, αναδεικνύοντας την ανάγκη βιώσιμων λύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Όπως εξηγεί, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο iw, η κ. Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του CSR Hellas, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν πολιτικές σημαντικές στα θέματα ΕΚΕ, ενώ η αναθεώρηση του 2020 στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Solvency II αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία συνεισφοράς στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κάνει λόγο για τον σημαντικό ρόλο του κλάδου ως επενδυτή και το πώς μπορεί να προσφέρει στο σύνολο του επιχειρείν μέσα από την πρόβλεψη διαχείρισης κινδύνων στην ανάλυση και την ουσιαστική εφαρμογή της ΕΚΕ.

iw? Πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την ΕΚΕ στην Ελλάδα; Έχει αλλάξει τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα ΔΣ των εταιρειών;

απ. Το 2000, κάποιες πρωτοπόρες επιχειρήσεις ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εντάξουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδρύοντας παράλληλα το δίκτυο. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για τη σύνδεση των επιχειρήσεων στη χώρα μας με τον κοινωνικό τους ρόλο και την υιοθέτηση βασικών αρχών λειτουργίας μέχρι σήμερα. 

Από τότε, η έννοια της ΕΚΕ έχει εξελιχθεί τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Από το 2015, διανύουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο, όπου οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης, της διαφάνειας και της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν προτεραιότητα για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων, αλλά και τους επενδυτές. 

Σήμερα, αυτό που έχει αλλάξει στα ΔΣ των εταιρειών είναι περισσότερο ο τρόπος συζήτησης των θεμάτων της ΕΚΕ και λιγότερο η λήψη αποφάσεων, καθώς τα θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης, ενώ οι επιχειρήσεις αξιολογούνται με βάση την προσήλωσή τους στις αρχές αυτές και οι επενδυτές αξιολογούν την επικέντρωση σε ένα οικονομικό μοντέλο που ισορροπεί μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού σκοπού. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να αλλάξει και το θέμα λήψης αποφάσεων με την ενσωμάτωση των αρχών και θεμάτων της ΕΚΕ σε επίπεδο ΔΣ. 

iw? Έχουν αλλάξει το πλάνο και οι προτεραιότητες γύρω από αυτές τις δράσεις λόγω της πανδημίας;

απ. Η εμπειρία του Covid-19 άλλαξε, πρώτα απ’ όλα, την αντίληψή μας σχετικά με την έννοια της υγείας. Παράλληλα, άλλαξε και η αντίληψη σχετικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τα οποία πλέον γίνονται βασική προτεραιότητα και όχι τυπική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. 

Συνολικά, ωστόσο, η πανδημία δημιούργησε την ανάγκη για ένα νέο στοιχείο εκκίνησης με βάση τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στο νέο περιβάλλον που ζούμε και λειτουργούμε. Η ανθεκτικότητα σε απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις και η ετοιμότητα για τη διαχείριση κρίσεων μας υποχρεώνουν να αναζητήσουμε και να εφαρμόσουμε βιώσιμες λύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας που προσφέρει η ΕΚΕ σε μια επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

iw? Πώς αξιολογείτε τον ασφαλιστικό κλάδο γύρω από όλα αυτά; Βλέπουμε πολλές ανάγκες να αναδύονται (Covid, φυσικές καταστροφές κ.ά.). Τι θα προτείνατε στον ασφαλιστικό κλάδο; 

απ. Ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία. Κατά τη μετάβαση από την αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει ρόλο ηγετικό, καθώς είναι ο κλάδος που σχετίζεται με την πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων, δημιουργώντας ανάλυση ουσιαστική και χρήσιμη. 

Σήμερα, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν πολιτικές σημαντικές στα θέματα ΕΚΕ, ενώ η αναθεώρηση του 2020 στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Solvency II αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία συνεισφοράς στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος Insurance Europe, στη διακήρυξή του στις αρχές του 2020 με τίτλο “Ambitions for Europe”, αναφέρει στους 4 από τους άξονες της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη τη βιωσιμότητα ως βασική προτεραιότητα, κάνοντας λόγο για την ανάγκη στροφής σε μια περισσότερο πράσινη Ευρώπη και την ανάπτυξη χρηματοδότησης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

Με τον τρόπο αυτό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου ανοίγουν τον δρόμο για ένα μέλλον προσανατολισμένο στις αρχές της βιωσιμότητας. Ο κλάδος της ασφάλισης αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στην Ευρώπη, ενώ το ασφαλιστικό επιχειρηματικό μοντέλο επιτρέπει στους ασφαλιστές να έχουν ένα αντικυκλικό και σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στις αγορές και την οικονομία. 

Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος επιδρά σημαντικά σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, αποτελώντας, όταν λειτουργεί σωστά, σημαντικό παράγοντα σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να δημιουργήσει σαφή και ξεκάθαρη ταξινόμηση για επενδύσεις και να απομακρύνει τα εμπόδια και τους υπερβολικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

Αυτό που θα μπορούσε να συνεισφέρει ο ασφαλιστικός κλάδος στην οικονομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι, πέρα από αυτή καθαυτή τη λειτουργία των επιχειρήσεών του, να βοηθήσει το επιχειρείν μέσα από την πρόβλεψη διαχείρισης κινδύνων στην ανάλυση και την ουσιαστική εφαρμογή της ΕΚΕ. 

iw? Βιώσιμη ανάπτυξη: Αρκετοί δηλώνουν πως συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Μήπως όμως εκπληρώνουν το μίνιμουμ των απαιτήσεων για να φαίνονται κοινωνικά υπεύθυνοι; 

απ. Η υιοθέτηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι αφηρημένη έννοια. Διέπεται από αρχές που αποτελούν φιλοσοφία και στρατηγική κατεύθυνση για την επιχείρηση. Εξάλλου, οι ανατροπές που προκύπτουν στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης αποκαλύπτουν, αργά ή γρήγορα, ότι δεν φτάνει να φαίνεται κοινωνικά υπεύθυνη. 

Η εφαρμογή της φιλοσοφίας της βιωσιμότητας δεν αφορά την προώθηση του brand αυτού καθαυτού, αλλά αναπτυξιακό μοντέλο με στόχο την ανταπόκριση στον ρόλο της επιχείρησης εκτός από την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

iw? Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες προκλήσεις για την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη;

απ. Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους SDGs, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες (26-30 Οκτωβρίου 2020), θα ανακοινωθεί από το CSR Europe η πρωτοβουλία για ανάληψη δράσης για μια Ευρώπη βιώσιμη. 

Την πρωτοβουλία αυτή (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για μια Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα) υπογράφουν τέσσερις σημαντικοί διευθύνοντες σύμβουλοι, η Ilham Kadri, διευθύνουσα σύμβουλος της Solvay, ο Francesco Starace, διευθύνων σύμβουλος της Enel, ο Alistair Dormer, executive vice president, executive officer της Hitachi, και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Τσιμέντα. 

Η πρωτοβουλία καλεί τους επιχειρηματικούς ηγέτες, τις κλαδικές ομοσπονδίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών της ΕΕ να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών που θα γεφυρώνουν πέρα από σύνορα και αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να μετασχηματιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα όπως συμφωνήθηκε με τη Συμφωνία του Παρισιού, την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που αυτή εμπεριέχει, καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Με λίγα λόγια, η επόμενη πρόκληση είναι ο συντονισμός όλων μαζί στην κοινή προσπάθεια για ένταξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις αλλά και στις προτεραιότητες της δημόσιας διοίκησης και των συλλογικών φορέων, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες ανάδρασης σε καίρια θέματα για την οικονομία, την κοινωνία και, φυσικά, το κοινό μας παρόν και μέλλον πάνω στον πλανήτη. 

Βασικό αιτούμενο η συνεργασία μεταξύ των κλάδων σε ένα κοινό μέλλον σε θέματα όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη αξίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η ποιότητα στην εκπαίδευση, η ισότητα ευκαιριών, η κυκλική οικονομία. 

Για το CSR Hellas πρόκληση αποτελεί επίσης η οργάνωση του 2ου διεθνούς CSR School που διοργανώνεται από το CSR Hellas σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ALBA, αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό SDG Summit για το 2020 και φιλοξενεί ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από την Ευρώπη και την Αμερική, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκτενώς τα θέματα που απασχολούν την κοινότητα της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επόμενη μέρα.

διαβάστε επίσης: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μόδα, αλλά… υποχρέωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*