Τα νέα σχέδια των Lloyds για το μέλλον

της Ελενας Ερμείδου

Το δεύτερο προσχέδιο δημοσίευσαν τα Lloyd’s του Λονδίνου το οποίο καθορίζει την επόμενη φάση της στρατηγικής της πιο προηγμένης Ασφαλιστικής Αγοράς στον κόσμο. Το Blueprint Two όπως αποκαλείται είναι ένα συναρπαστικό διετές πρόγραμμα που ζωντανεύει τις φιλοδοξίες που δημοσιεύθηκε στο Blueprint One τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, με απτές λύσεις που θα μετατοπίσουν ριζικά την αγορά σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα, που υποστηρίζεται από δεδομένα και τεχνολογία – παρέχοντας στο τέλος καλύτερη αξία και ένα χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες των.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα και οι προτεραιότητες που περιγράφονται στο Blueprint Two θα αλλάξουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες ασφαλίζονται. Αυτό θα επιτευχθεί με τον επανασχεδιασμό ολόκληρης της διαδικασίας ασφαλιστικού κύκλου ζωής – από την τοποθέτηση του προϊόντος, έως τη λογιστική, την πληρωμή, τις εγκρίσεις, τις αξιώσεις, τις ανανεώσεις και την υποβολή των εκθέσεων – προσφέροντας μια απρόσκοπτη ψηφιακή υπηρεσία για όλους τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς των Lloyd’s παγκοσμίως.

Το Blueprint Two αντιπροσωπεύει τη δεύτερη φάση της στρατηγικής Future at Lloyd’s μετά από ένα χρόνο σημαντικής προόδο, θέτοντας τα θεμέλια για την υποστήριξη της επόμενης φάσης του μετασχηματισμού. Το σχέδιο βασίζεται στους στόχους που ορίζονται στο Blueprint One, αναλύοντας λεπτομερώς το σχέδιο αλλαγών και εκτέλεσης υπό μία ψηφιακή καθοδήγηση για τη δημιουργία των λύσεων τα επόμενα δύο χρόνια, μεταμορφώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του Lloyd’s.

Οι βελτιώσεις που περιγράφονται στο Blueprint Two είναι προϊόν εκτεταμένης έρευνας αγοράς, ανατροφοδότησης και συνεργασίας. Στόχος τους είναι να προσφέρουν σημαντικές λειτουργικές αποδόσεις, καθιστώντας απλούστερη και αποτελεσματικότερη τη διαπραγμάτευση των συμμετεχόντων στην αγορά, με εκτιμώμενη συνολική μείωση 800 εκατομμυρίων στερλινών στο λειτουργικό κόστος για μεσίτες, underwriters και επιχειρηματικούς εταίρους. Αυτό θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε δραστηριότητες όπως είναι η ανάπτυξη προϊόντων, η καινοτομία και μετριασμός κινδύνων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των πελατών.

Το Blueprint Two θέλει να επιτύχει:

Εγκεκριμένα και σαφή πρότυπα δεδομένων που θα υποστηρίξουν την επόμενη γενιά πλατφορμών τοποθέτησης και λύσεων των Lloyd’s.

Μια νέα πύλη αγοράς για τα Lloyd’s και εξαιρετικά γρήγορες  δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων που θα επιτρέπουν την έκδοση των καλύψεων και την δημιουργία τεχνικών λογιστικών αρχείων.

Αυτόματη αναγνώριση αξιώσεων, δρομολόγηση και ενορχήστρωση που θα διευκολύνει ταχύτερες αποζημιώσεις αξιώσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*