Το τρίπτυχο των στόχων της TRIGLAV για το 2021

της Ελενας Ερμείδου

Με ενοποιημένα ασφάλιστρα 1,2 -1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και  κέρδη προ φόρων 85-95 εκατομμύρια στοχεύει να κλείσει το οικονομικό έτος 2021 η Σλοβενική TRIGLAV Group, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Apeiron Insurance Project.

Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα του Ομίλου υπολογίζεται να κυμανθεί κάτω του 95%

O Ομιλος σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, θα επιδράσει επίσης στον τομέα των απαιτήσεων. Σε ό,τι αφορά τα συμβάντα καταστροφών, αυτά θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με το εκείνα του περασμένου έτους, ως εκ τούτου ο Ομιλος θα διατηρήσει τις αντασφαλιστικές καλύψεις.

Περαιτέρω η σχέση κόστους – αποτελέσματος θα παραμείνει στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Ομίλου για το 2021. Στο πλαίσιο αυτό, η Triglav στοχεύει στον εξορθολογισμό του κόστους κτήσεων. Παράλληλα και εντός των στρατηγικών της σχεδίων, προβλέπεται αύξηση στα τεχνολογικά επενδυτικά κόστη και στις δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τούτων δοθέντων και υποστηριζόμενος από τις ισχυρές επιδόσεις του underwriting, ο Ομιλος σχεδιάζει να διατηρήσει την κερδοφορία του σε όλους του επιχειρηματικούς τομείς στην αγορά.

Η επενδυτική στρατηγική του Ομίλου θα παραμείνει απαράλλαχτη με στόχο να ανέβει στην βαθμίδα αξιολόγησης  από τους οίκους αξιολόγησης.  Για τον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, ο Ομιλος σχεδιάζει να αυξήσει τον όγκο των υπό διαχείριση κεφαλαίων, δρομολογώντας πωλήσεις αποταμιευτικών – ασφαλιστικών προϊόντων καθώς επίσης και αυξάνοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια περιουσιακά της Triglav Skladi.

σε παλαιότερο δημοσίευμα: Εχέγγυο σταθερότητας για την Apeiron τα ισχυρά μεγέθη της Triglav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*