Διαγωνισμός ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΘ

O Oργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καλεί  τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης/αντασφάλισης των περιουσιακών του στοιχείων.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως τις 12/10/2020 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη.

Πατήστε στο παρακάτω link για να διαβάσετε αναλυτικά όλε τις λεπτομέρειες

365783_2020 – 222996 – Εγκύκλιοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*