Η ασφαλιστική που αύξησε το Solvency II εν μέσω Covid19

της Ελενας Ερμείδου

Και ενώ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι (αντ)ασφαλιστικές αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα με τον δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ, λόγω του Covid-19, μία Ισπανική ασφαλιστική κατάφερε να ανεβάσει τον δείκτη κατά έξι μονάδες.

Η Ισπανική Mapfre κατάφερε να ανεβάσει το δείκτη κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 183,8% από 177,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 με μικρή μείωση σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, στο 186,8%.

Την αύξηση αυτή την αποδίδει η Mapfre στην βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων τα οποία αυξήθηκαν κατά 500 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και στην σύνθεση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Η εταιρεία παραμένει εντός των περιθωρίων που έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο που είναι για τον δείκτη Solvency II το 175% (το χαμηλότερο όριο).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*