Πώς αξιολογεί η Insurance Europe την στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

«Επιβεβλημένη η συλλογή, ο διαμοιρασμός και η παρακολούθηση δεδομένων σε ποικίλα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι είδους μέτρα προσαρμογής πρέπει να ληφθούν»

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Η Insurance Europe, ο Σύνδεσμος των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών, δημοσίευσε σήμερα την τοποθέτησή του στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ο Σύνδεσμος προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες πρέπει να γίνουν πιο «φιλόδοξες» δεδομένων των προκλήσεων που εγκυμονεί. Ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμφανείς. Αυτό σημαίνει ότι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν κυρίως στην άμβλυνση του φαινομένου δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι επιβεβλημένη η συγκέντρωση, ο διαμοιρασμός και η παρακολούθηση δεδομένων σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να υπάρχει μια καθαρή εικόνα για το τι είδους μέτρα προσαρμογής πρέπει να λάβουν οι χώρες- μέλη της ΕΕ. Αν και είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι κάθε χώρα-μέλος επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο από την κλιματική αλλαγή και επομένως δεν υπάρχει «ενιαία λύση που να ενδείκνυται για όλους» (one-size-fits-all) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί για τον συντονισμό των προσπαθειών προσαρμογής.

Αναλυτικά το κείμενο θέσεων της Insurance Europe εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*