Που να στηριχτούν οι ασφαλιστές

της Ελενας Ερμείδου

Οικονομικά κίνητρα,  ένωση αγορών κεφαλαίων, ψηφιοποίηση,  τρία σημεία που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη τους οι ασφαλιστές στην μετα-κορωνοϊό εποχή.

Χρειάζονται βιώσιμα οικονομικά κίνητρα για να επανέλθουν οι επιχειρήσεις σε κανονική τροχιά ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να  επικεντρώσει τις δυνάμεις της, ανάλογα στην αγορά.

Ξεκινώντας τα λόμπυ των ασφαλιστών ας πιέσουν την ΕΕ για μία πανευρωπαϊκή τιμολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα, βάσει της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει.

Επιπλέον στις επιχειρήσεις  θα πρέπει να δοθεί το κίνητρο να κάνουν τις προτάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πιο βιώσιμες. Οι πρόσθετες προδιαγραφές, απαιτήσεις και υπερβολικές ρυθμίσεις αποδυναμώνουν την τάση για επενδύσεις, αντίθετα αποδυναμώνουν  τις αποδόσεις.

Οι ασφαλιστικές  – ασφαλιστές και ΕΕ καλούνται να επικεντρωθούν στον σχεδιασμό και υποστήριξη βιώσιμων έργων ανάπτυξης ώστε να τα καταστήσουν ελκυστικά προς ιδιώτες και επενδυτές.

Ένωση κεφαλαιαγορών

Για να πατήσουν πάνω σε αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών, κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κατακερματισμός εντός της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα παύσει να αποτελεί πρόβλημα καθώς θα βελτιωθούν οι ροές κεφαλαίων εντός της ευρωπαϊκής νομισματικής ζώνης. Ένα άλλο όφελος θα ήταν η μειωμένη εξάρτηση από τους αμφιλεγόμενους μηχανισμούς δημοσιονομικής εξισορρόπησης στην ευρωζώνη.

Το Brexit αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα στις ροές των κεφαλαιαγορών. Μια αρνητική  εξέλιξη συνεπάγεται ότι οι ασφαλιστές θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ωστόσο για να γίνει αυτό χρειάζονται περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες σε υποδομές. Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού ας επαναλάβουμε βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των έργων και τις αποδόσεις.

Ψηφιοποίηση

Οι προοπτικές για τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς  για τις επιχειρήσεις που θέλουν να μείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών είναι εξαιρετικές.  Χρειάζεται ένα ομοιόμορφο, κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτομίας προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι  δίκαιο, διαφανές, απαλλαγμένο από παραθυράκια.

Οι ασφαλιστές υποστηρίζουν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και το σχέδιο της ΕΕ με στόχο την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού των δεδομένων για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία στην Ευρώπη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα επαρκώς υπόψη τους πιθανούς κινδύνους.

Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής εξετάζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της AI. Το κύριο μέλημα των ασφαλιστικών  είναι να αποφύγουν τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια ή της υπερβολικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*